Vergi Nedir? Neden Vergi Verilir? Vergi Vermenin Önemi Nedir?

Vergi Nedir? Neden Vergi Verilir? Vergi Vermenin Önemi Nedir?

Vergiler; devlet kurumlarının hizmetlerinin ya da yaptıkları işin yetki ve iznine göre söz konusu işi ya da hizmeti üstlenen bireylerden alınan paralar olarak ifade edilmektedir. Kamu gelir türlerinden bir tanesi olan resim vergi ve harçlar ile benzerlik göstermektedir. 

Vergi neden verilir

Vergi neden verilir sorusu pek çok vatandaşın sorduğu ve cevap aradığı önemli konulardan bir tanesidir. Devletler için son derece kritik bir öneme sahip olan vergi, vatandaşların bütünlüğünü ve refahını oluşturmak için verilen ücretlerdir. Vergiler alınan üründen, hizmetten kesilirken bireylerin maaşlarından da kesilebilmektedir. 

Bireysel Gelir Vergisi

Gelir, gerçek kişilerin bir yılda elde ettikleri net kar ve kazanç tutarı şeklinde ifade edilir. Gelir kalemlerinin 7 farklı sınıfta ele alınması söz konusudur. Bu sınıflar şu şekildedir;

 • Ticaret kaynaklı faaliyetler ile edinilen gelirler
 • Tarımsal üretim sonrasında edinilen gelirler,
 • Profesyonellerden elde edilen gelirler,
 • Maaş ve ücretler,
 • Sermaye yatırımlarından edinilen gelirler,
 • Gayrimenkul ve gayrimenkullerin haklarından edinilen gelirler
 • Diğer.

Kurumlar Vergisinin konusu kurumların kazanç ve kazançları kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisine tabi gelir unsurları;

 • Ticaret kaynaklı faaliyetler ile edinilen gelirler
 • Tarımsal üretim sonrasında edinilen gelirler,
 • Profesyonellerden elde edilen gelirler,
 • Maaş ve ücretler,
 • Sermaye yatırımlarından edinilen gelirler,
 • Gayrimenkul ve gayrimenkullerin haklarından edinilen gelirler
 • Diğer

Harcama Vergileri

Türk vergi sistemi, ürün ve hizmetlerin tedarik süreci ile ithalatından KDV almaktadır. Katma Değer Vergisi 1985 yılında tanıtılmıştır. Türkiye’de mali açıdan gerçekleştirilen eylemler KDV esasına göre gerçekleşir. Vergiye konu olan işlemler, mal ve hizmetlerin tedarikini, ürün ve hizmetlerin ithalatı ile diğer bazı faaliyetleri kapsar.

Türkiye’de gerçekleşen ve aşağıda sıralanan işlemlerin Katma Değer Vergisi’ne tabi olacağı ifade edilmelidir. Bunlar; ticari, sınai, tarımsal ve diğer mesleki faaliyetlerdir. Katma Değer Vergisi’nin mükellefleri; yasal statüleri, mahiyetleri ve diğer vergilerle ilgili ilişkileri dikkate alınmadan vergilendirilebilir işlemlerle uğraşan kişilerdir.

Bankacılık Ve Sigorta İşlem Vergisi

Banka, sigorta şirketleri ile bankacılar tarafından gerçekleşen bütün işlemler vergilendirilir. Adlarına üretilen hizmetlerden dolayı çeşitli isimlerle topladıkları paranın üzerine vergi olacaktır. BSMV’de vergilendirme dönemi takvim yılında bulunan her ay olarak kabul edilir. Mükellef vasfına sahip kimseler vergiye tabi olan işlemlerini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar bildirirler.

Özel İletişim Vergisi

Özel iletişim vergisi olarak bilinen bu vergi cep telefonları, radyo ve TV yayını ile telekomünikasyon işlemleri ile ilgilidir. Vergiye tabi konu bu hizmetlerin yürütülmesidir. Vergi mükellefi kabul edilen kişiler söz konusu hizmeti sağlayanlardır.

Damga Vergisi

DVK ekli I Listedeki farklı evrak vergiye tabidir. Söz konusu evrak; eylemler, sonuçlar, ticari işlemlere ilişkin evrak ve makbuzlar ile alakalıdır. Bu belgeler hazırlandığında vergi doğar.

Gümrük Vergisi

Ülke sınırları dışından gelen ürünlerin vergiye tabi olduğu ifade edilmelidir. Vergini ortaya çıkmasına neden olan işlemlerin malın serbest dolaşması, gümrük beyanı ve bunun tescili ile tam olmayan muafiyet söz konusunda olan geçici ithalat işlemleridir.

Author: RasitTunca

Bir yanıt yazın