Soğutucu Gazlar Nelerdir? Buzdolabı Gazı Nedir? Kükürt Dioksit

Soğutucu Gazlar Nelerdir? Buzdolabı Gazı Nedir? Kükürt Dioksit

Soğutucu gazlar klima, ısı pompası, buzdolabı gibi ısı ekipmanlarında proses gazı olarak kullanılan, cihazların içinde kapalı devre dolaşan gazlardır.+ Honest 22 GAZ Soğutucu (R22), bir HCFC olarak konut iklimlendirme, soğutma ve diğer soğutma uygulamaları dahil geniş bir uygulama alanı sağlayan özelliklere sahiptir. R22, Montreal Protokolü tarafından belirlenen takvime göre zorunlu bir aşamalı kullanımdan kaldırma sürecinden geçmektedir. Nihai kullanıcılar R22’nin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması ile ilgili daha fazla bilgi için yerel toptancıya veya soğutucu imalatçısına danışmaları gerekmektedir.

Uygulama

R22 konut ve ticari iklimlendirme, soğutma, soğutucular, oda iklimlendirme, nakliye soğutma ve diğer konfor serinletme ve soğutma uygulamaları dahil çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Özellikler & Performans

R22 birçok iklimlendirme ve soğutma uygulamasında kullanışlı bir soğutucu olmasını sağlayan özelliklere sahiptir. R22 A1 ASHRAE güvenlik kategorisinde tek bileşenli, alev almaz, toksik olmayan bir soğutucudur.
Yağlama

R22 mineral yağ, alkilbenzen yağı veya POE yağı ile çalışmaktadır. Nihai kullanıcılar belli yağ seçimi talimatları konusunda ekipman imalatçılarının kılavuzlarına göz atmalıdır.

Dolum

R22 dolumu buhar veya sıvı şeklinde yapılabilmektedir. Nihai kullanıcılar belli dolum talimatları konusunda ekipman imalatçılarının kılavuzlarına göz atmalıdır. R22 Gazı Özellikleri : Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 86.5 Normal Kaynama Noktası (°F), -41.3 Kritik Isı (°F), 204.8 ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1 Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0.055 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.500

Temel Özellikler

Ortalama Molekül Ağırlığı 86.5 1 atm. basınçta Kaynama Noktası (oF) -41.3 Kaynama noktasında Doymuş Buhar Yoğunluğu (lb/ft3) 0.29 77oF’de Doymuş Sıvı yoğunluğu (lb/ft3) 74.53 Kritik Sıcaklık (oF) 204.8 Kritik Basınç (psia) 721.9 Kaynama Noktasında Buharlaşmanın Gizli Isısı (BTU/lb) 100.5 77oF’de Sıvının Öz Isısı (BTU/lboF) 0.30 1 atm. basınçta Buharın Öz Isısı (BTU/lboF) 0.14 Sıcaklık Kayması (oF) 0.0 Havada Yanıcı Limitleri yanıcı değildir Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP, CFC 11 = 1.0) 0.055 Halokarbon Sera Gazı Isınma Potansiyeli (HGWP, CFC 11 = 1.0) 0.43 ASHRAE Emniyet Grubu Sınıflandırması A1/ İşyerinde Çevresel Maruz Kalma (WEEL) (8 saatlik zaman/ağırlık Ortalama) Milyonda 1000 parçacık.

Honest 134 GAZ

==134a== :

==Temel Özellikler== Teknik Özellikler Isı ve Basınç Termodinamik HONEST 134a soğutucu (R134a) R-12’ye benzer özellikleri ile ozonun incelmesine neden olmayan bir HFC soğutucudur. Geleneksel R-12 uygulamalarının bazılarında saf soğutucu olarak veya R-502 ve R-22’nin yerini alması amaçlanan soğutucu karışımlarda bileşen olarak kullanılabilmektedir.

Uygulamalar

Uygulamalara otomotiv iklimlendirme, soğutucular, orta ısıda ticari soğutma, soğutma cihazları ve nakliye soğutma dahildir. Kompresör ve sistem imalatçıları R134a için özellikle tasarlanan yeni ekipmanları satmaktadır. Buna ek olarak Arkema laboratuvar testleri ve saha deneyleri R134a’nın mevcut birçok R-12 ve R-500 tesisatlarının iyileştirilmesiyle çalışabileceğini göstermektedir.

==Özellikler & Performans== : R134a birçok iklimlendirme ve orta ısılı soğutma sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. R134a sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfına (en düşük toksiklik ve yanma seviyesi) alınan tek bileşenli bir soğutucudur.

Yağlama

Birçok sistemde bulunan mineral yağ veya alkilbenzen yağlayıcılar ile karışmadığından, R134a POE veya PAG (polialkilen glikol, sadece otomatik) yağlayıcılar ile kullanılmalıdır. Atmosfere maruz bırakıldığında havadan nem kapmasından dolayı (nemi emme) POE veya PAG yağları kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir. Donanımın iyileştirilmesi halinde, asıl yağ içeriğini toplam yağ yükünün %5’inin altına düşürmek için bir yağlayıcı akıtma prosedürü gerçekleştirilmelidir. Yeni R134a ekipmanı, R134a ile kullanıma hazır OEM onaylı yağlayıcı ile doldurulacaktır.

Dolum

R134a dolumu buhar veya sıvı şeklinde yapılabilmektedir. Nihai kullanıcılar belli dolum talimatları konusunda ekipman imalatçılarının kılavuzlarına göz atmalıdır.

İyileştirme

R134a R-12 santrifüj soğutucular, yarı hermetik, pistonlu ve vidalı soğutma uygulamaları, endüstriyel soğutma tesisleri, otomotiv sistemleri ve bazı hermetik kompresör uygulamaları dahil mevcut R-12 sistemlerinin bazılarında iyileştirme yapılarak kullanılabilmektedir.

R134a için R-12 sistemlerinde iyileştirme yapılırken, PAG yağı gerektiren bazı otomotiv iyileştirme uygulamaları dışında mevcut yağlayıcının POE yağı ile değiştirilmesi gerekmektedir. Çoğu durumda mineral yağ veya alkilbenzen yağı seviyeleri yeni POE yükünün %5’inin altına indirilmelidir. Yağlar veya prosedürleri ile ilgili belli öneriler için OEM’lere bakınız. Mümkün olduğu ölçüde mevcut yağı çıkarın, POE ekleyin ve sistemi R-12’de bir süre çalıştırın. Artık yağ konsantrasyonu uygun hale geldiğinde R-12’yi çıkarın, filtre kurutucuyu değiştirin ve R-134 doldurun.

R134a Gazı Özellikleri

Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 102.0 Normal Kaynama Noktası (°F), -14.9 Kritik Isı (°F), 214.1 ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1 Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.300

Honest 404 gaz

HONEST 404A soğutucu (R404A) ozonun incelmesine neden olmayan, R-125, R-143a ve R-134a HFC soğutucularının hemen hemen azeotropik bir karışımıdır.

==Uygulama== : R404A kendisini çeşitli orta ve düşük ısılı soğutma uygulamaları için oldukça kullanışlı kılan R-502’nin özelliklerini büyük ölçüde karşılamak üzere formüle edilmiştir. R404A gıda teşhir ve muhafaza kutuları, soğuk muhafaza odaları, buz makineleri, nakliye ve işlem soğutma gibi yeni soğutma ekipmanlarında kullanılmak üzere birçok soğutma kompresörü ve sistemi imalatçısı tarafından onaylıdır.

==Özellikler & Performans== : R404A birçok yeni ve mevcut soğutma sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. R404A sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfına (en düşük toksiklik ve yanma seviyesi) alınan hemen hemen azeotropik bir HFC soğutucu karışımıdır.

==Yağlama== : R404A, R-502 sistemlerinde kullanılan geleneksel yağlayıcılar ile karıştırılamaz. Buna göre, asıl yağ R404A iyileştirmesinde POE ile değiştirilmelidir ve eski yağ oranı asıl yükün %5’ine veya daha azına indirilmelidir. Bu işlemin yapılmaması yetersiz yağ dönüşüne veya diğer sistem sorunlarına yol açabilmektedir.

Dolum : R404A’nın azeotropik özelliği nedeniyle, ayrılmanın önlenmesi için sıvı olarak doldurulmalıdır (buhar dolumu nedeniyle soğutucu bileşimindeki değişiklikler. Tanımalara- Ayrılma bakınız). Buharın normal bir şekilde sisteme dolduğu durumlarda dolum esnasında sıvıyı buhara geçirmek için dolum hattına bir valf yerleştirilmelidir. Testler sistem sızıntısı nedeniyle oluşan ayrılmanın R404A için tipik olarak bir sorun olmadığını göstermiştir. Sızıntıyı onarın ve tamamen doldurun.

İyileştirme : R404A mevcut birçok R-502 sisteminin iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir. Karışımın fiziksel ve termodinamik özellikleri iyileştirme şeklinde kullanıldığında R-502 gibi hareket etmesine neden olmaktadır ancak doğrudan R-502 sistemlerine “damlatılması” amaçlanmamıştır. R-502’nin aksine R404A’nın kullanımına bağlı yüksek işletim basınçları nedeniyle tüm basınç tahliye değişiklikleri ve/veya gereklilikleri için OEM özel ürün iyileştirme önerilerini inceleyiniz.

R404A Gazı Özellikleri : Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 97.6 Normal Kaynama Noktası (°F), -51.5 Kritik Isı (°F), 161.6 ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1 Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 3.260

HONEST 410 A GAZ

HONEST 410A soğutucu (R410A) ozonun incelmesine neden olmayan, şu anda (HCFC) R-22 için tasarlanan iklimlendirme uygulamaları için yedek soğutucu olarak geliştirilen R-32 ve R-125 hidrofluorokarbonların (HFC) bir karışımıdır. R410A’nın yüksek soğutma kapasitesi ve basınçları nedeniyle R-22 ekipmanında bir iyileştirme soğutucusu olarak kullanılmamalıdır.

Uygulama : OTTOGAS 410A soğutucu yeni konut ve ticari iklimlendirme sistemlerinde, ısı pompalarında, nem gidericilerde ve küçük soğutucularda kullanılmaktadır. R-401A ayrıca bazı orta ısı soğutma uygulamalarında da düşünülmektedir.

Özellikler & Perfomans : R410A birçok yeni iklimlendirme sistemi için endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan hemen hemen azeotropik bir HFC soğutucu karışımıdır. R410A sıfır ozon inceltme potansiyeliyle (düşük toksiklik ve yanabilirlik seviyeleri) ASHRAE’den A1 güvenlik derecesi almıştır. R410A ihtiyaç duyulan ortaya çıkan yüksek sistem basınçlarına ve düşük akış oranlarına uyum sağlamak üzere özellikle tasarlanmış ekipman ve bileşenleri gerektiren, R-22’den daha yüksek basınçlı ve kapasiteli bir soğutucudur. R410A sisteminin tipik işletim basınçları karşılaştırılabilir işletim koşullarında R-22’dekilerden %50 ila %60 daha yüksek olacaktır. R410A aynı zamanda birçok işletim koşulunda R-22’den dikkate değer bir biçimde daha yüksek hacimsel soğutma kapasitesine sahiptir. Bu OEM’lerin daha küçük pakette R-22’ye benzer kapasitede ve verimlilikte ekipman üretmesine olanak sağlamaktadır.

Yağlama : Uygun yağ dönüşünü sağlamak için, R410A tipik olarak polyolester (POE) yağ ile kullanılmaktadır. R410A’nın HFC bileşenleri mineral yağ veya alkilbenzen ile karıştırılamaz. İmalatçılar uygun yağlayıcı ile doldurulmuş yeni R410A sistemleri ve kompresörleri sağlamaktadır. Havadan nem kaptıkları için, başka bir deyişle havadan anında nemi emebildiklerinden POE yağlayıcıları ile çalışırken özen gösterilmelidir. Bu özellikle POE’lerle nemli ortamlarda çalışıldığında dikkate alınmalıdır. Sistemde yüksek nem seviyesi yağın bozulmasına ve sistem arızasına neden olabilmektedir.

Dolum : R410A’nın zeotropik özelliği nedeniyle ayrılmanın önlenmesi için sadece sıvı olarak doldurulmalıdır (buhar dolumu nedeniyle soğutucu bileşimindeki değişiklikler. Tanımalara- Ayrılma bakınız). Buharın normal bir şekilde sisteme dolduğu durumlarda dolum esnasında sıvıyı silindirden buhara geçirmek için dolum hattına bir valf yerleştirilmelidir. Kompresör zarar görebileceğinden çalışan bir sisteme asla sıvı koymayınız. R410A özellikle yüksek basınçları için tasarlanan ve sınıflandırılmış manifold ölçüm setleri, geri kazanma makineleri ve silindirlerinin kullanımını gerektirmektedir.

İyileştirme : R410A’nın dikkate değer yüksek işletim basınçları ve kapasiteleri nedeniyle R-22 sistemlerinin bir iyileştirmesi olarak asla kullanılmamalıdır. R410A özellikle sadece R410A ile kullanım için tasarlanmış ekipmanlarla kullanılmalıdır.

R410A Gazı Özellikleri : Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 72.6 Normal Kaynama Noktası (°F), -61.6 Kritik Isı (°F), 162.0 ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1 Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.725

HONEST 407 C GAZ

HONEST 407C soğutucu (R407C) ozonun incelmesine neden olmayan R-32, R-125 ve R134a HFC soğutucularının bir karışımıdır. R-22’nin özelliklerini karşılamak üzere formüle edilmiştir.

Uygulama : Uygulamalara konut ve ticari iklimlendirme, taşmasız buharlaştırıcı soğutucular ve bazı ticari soğutma sistemleri dahildir. R407C’nin R-22’ye benzer özellikleri olduğundan (modifikasyonlarla) günümüzde R-22 için tasarlanan aynı ekipmanda kullanılması mümkündür.

Özellikler & Performans : R407C yeni ve mevcut iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin birçoğunun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. R407C sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfı onaylı zeotropik bir HFC karışımıdır.

Yağlama : POE yağlayıcılar, bileşenleri çoğunlukla R-22 sistemlerinde bulunan mineral yağ veya alkilbenzen yağlayıcılar ile karışabildiğinden R407C ile kullanılmalıdır. İyileştirme yapıldığında, asıl yağ içeriğini %5’in altına düşürmek için yağlayıcı akıtma prosedürü uygulanması gerekmektedir. Yeni R407C ekipmanı R407C ile kullanıma hazır OEM’in önerdiği yağlayıcı ile doldurulacaktır.

Dolum : R407C’nin zeotropik özelliği nedeniyle ayrılmanın önlenmesi için sıvı olarak doldurulmalıdır (buhar dolumu nedeniyle soğutucu bileşimindeki değişiklikler. Tanımalara- Ayrılma bakınız). Buharın normal bir şekilde sisteme dolduğu durumlarda dolum esnasında sıvıyı buhara geçirmek için dolum hattına bir valf yerleştirilmelidir.

İyileştirme : R407C pozitif sıkıştırmalı, doğrudan genleşmeli soğutma ve iklimlendirme ekipmanında mevcut R-22 sistemlerinin iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir. R407C santrifüj soğutucularda veya yüksek ısı kayması nedeniyle taşmalı buharlaştırıcı kullanan diğer ekipmanlarda kullanılmamalıdır.

İyileştirme Prosedürleri 1. Ana hat performansını saptayın. Kullanılan yağ tipini ve her türlü sistem işletim verisini not ediniz (sistem uygun şekilde çalışıyorsa). Mevcut sızıntılara karşı kontrol edin ve ihtiyaç duyulan her türlü onarımı tespit ediniz. 2. Mevcut soğutucu yükünü geri alınız (HAVALANDIRILMAMALI). Çıkarılan soğutucu miktarını tartınız. 3. Mevcut yağı kompresör yağ haznesinden, emme borusu akümülatörlerinden v.b. tahliye ediniz. Çıkarılan yağın miktarını kaydediniz. OEM onaylı POE yağından eşit miktarda ekleyiniz. 4. Sistemi geri alınan R-22 yükü ile yeniden doldurunuz ve yeni yağlayıcının dolaşımı için sistemi çalıştırınız (en az 1 saat). 5. R-22 yükünü tekrar geri alınız ve yağlayıcının artık yağ içeriğini kontrol ediniz. POE’deki asıl yağlayıcı miktarı %5’ten az olmalıdır. 6. Gerekli yağ saflık seviyesine ulaşılana kadar gereken şekilde 3-5. adımları tekrar ediniz. Yağ akıtma tamamlandığında, standart bakım gerçekleştirilmelidir (ör. filtre kurutucusunun değişmesi, sızıntı onarımları). 7. Sistemi tahliye edin (500 mikrondan az) ve vakum olup olmadığından emin olunuz. Vakum yoksa sistemde sızıntı olduğunun habercisi olabilir. 8. Sistemi R407C soğutucu ile doldurun. Soğutucuyu sıvı olarak sadece silindirden çıkarın. İlk dolum ağırlığı gerekiyorsa %95’e kadar doldurmak üzere standart R-22 dolumunun yaklaşık %90’ı olmalıdır. 9. İstenen kızgınlığın elde edilmesi için TXV ayar noktasını ve/veya soğutucu yükünü ayarlayınız. Düşük yan basınç kontrolü ayarlarının da ayarlanması gerekebilmektedir. 10. Kompresördeki yağ seviyesini izleyiniz. Gerekiyorsa, normal işletim seviyesine ulaşmak için yağ miktarını ayarlayınız (orta görüş camı) 11. Sistem soğutucusunun ve yağının tipini ve miktarını belirtecek şekilde sistemi açıkça etiketleyiniz.

R407C Gazı Özellikleri : Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 86.2 Normal Kaynama Noktası (°F), -46.1 Kritik Isı (°F), 187.2 ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1 Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.525

Kükürt Dioksit

Kükürt Dioksit bir soğutucu olarak
Kolayca yoğuşturulabilen ve yüksek buharlaşma ısısına sahip olan kükürt dioksit, soğutucu akışkanlar için aday bir malzemedir.
Kloroflorokarbonların geliştirilmesinden önce, ev buzdolaplarında soğutucu olarak kükürt dioksit kullanıldı.
-İklim mühendisliği
İklim mühendisliğinde stratosferde kükürt dioksit enjeksiyonları önerilmiştir.
Soğutma etkisi, Pinatubo Dağı’nın 1991’deki büyük patlayıcı patlamasından sonra gözlemlenene benzer olacaktır.
Ancak bu jeomühendislik biçimi, örneğin muson bölgelerinde, yağış düzenleri üzerinde belirsiz bölgesel sonuçlara yol açacaktır.


Buzdolabı Gazı Nedir?

Buzdolabı yemekleri bakterilerden ve zararlı mikroorganizmalardan korumanın en iyi yöntemidir. İçindeki içecek ve yiyecek maddeleri soğutarak bozulmadan koruyan bu aletler farklı prensiplerle çalışır. Elektrik ile bir şeyleri ısıtmak ne kadar kolay olsa da, soğutmak o kadar kolay değildir. Buzdolapları da bu kadar soğuk olmak için belli gazlar kullanır.

Buzdolabındaki kılcal borular içerisine düşük basınç ile gönderilen bu gazlar buzdolabı içerisindeki ısıyı çekerler ve dışarı atarlar. Yani buzdolabını soğutmak için içerideki ısıyı başka bir yere göndermek gerekir. Gazlardan bu konuda yardım alınır. Kılcal borudaki bu gazlar sıcaklığı arttığında gaz halinde kalır ve arkada soğutulduğu zaman tekrar gaza dönüşür. Gaza dönüştüğü zaman tekrar gider ve içerideki ısıyı çeker ardından arka taraftan tekrar soğutulur. Bu şekilde belli bir döngü oluşturulur. Bu döngüde motor, boru ve kompresör gibi araçların yardımı alınır.

Buzdolabı Gaz Ömrü Ne Kadardır?

Söylediğimiz gibi gaz içeride kaldığı ve dışarı asla çıkmadığı için yani bir döngüde olduğu için gazın bitmesi söz konusu olamaz. Tek bitme şansı gaz kaçağıdır ki bu uzun yıllarda görülebilen bir olaydır. Ne kadar sıkı olursa olsun gaz kaçağı her zaman olur fakat bu 10 yıl kadar bir sürede gerçekleşmektedir.


Kaynak ve Dipnotlar

Wikipedia
internet Seiten

Author: RasitTunca

Bir yanıt yazın