Posted in DERGi DiNi iBADET Makalelerim RAŞiT

Hacc-ı Ekber Nedir? | Hangi Hacca Hacc-ı Ekber Denilir? | Hacc-ı Ekber Hangi Gündür?

Hacc-ı Ekber Nedir? | Hangi Hacca Hacc-ı Ekber Denilir? | Hacc-ı Ekber Hangi Gündür? “Hacc-ı Ekber” Kelime olaraktan “Büyük Hac” Demektir. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Ümm-i Ümare Radziyallahu Anha

Ümm-i Ümare Eshabın kadın kahramanlarından. Ümm-i Ümare, Uhud gazasına, kocası Zeyd bin Asım, oğulları Habib ve Abdullah ile birlikte katılarak, şecaat ve kahramanlıklar gösterdi. Gazilere…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Üsâme Bin Zeyd Radziyallahu Anh

Üsâme Bin Zeyd Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden. Peygamber efendimizin Hazret-i Mâriye’den doğan, oğlu Hazret-i İbrâhim, 629 senesinde birbuçuk yaşında iken süt annesi Ümmü Bürde’nin evinde…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Üseyd Bin Hudayr Radziyallahu Anh

Üseyd Bin Hudayr Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından. Medîne’ye İslâmiyeti öğretmek için gelen Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin Müslüman olmasını sağladı. Faaliyetlerini yürütmek…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Vahşî Radziyallahu Anh

Vahşî Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî. Vahşî, Hazret-i Hamza’nın Bedir savaşında öldürdüğü Tuayme’nin kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mutim’in kölesi idi. Habeşli olduğu için, el…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Velîd Bin Velîd Radziyallahu Anh

Velîd Bin Velîd Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî. Velîd bin Velîd, meşhûr Hâlid bin Velîd’in kardeşiydi. Bedir gazâsında müşriklerin safında harbe katıldı. Müşrikler bu harpte…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Zeyd Bin Desinne

Zeyd Bin Desinne Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî. Uhud savaşında bazı yakınları ölen müşrikler, müslümanlardan bunların intikamını almak istediler. Alçakça bir plân hazırladılar. Hemen de…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Zeyd Bin Hârise

Zeyd Bin Hârise İlk îman eden köle. Zeytin gözlü çocuk, korkuyordu… Çünkü Arabistan’ın meşhur Ukaz Panayırı, karmakarışıktı. Burası, esir pazarıydı. Genç, yaşlı her cins köle…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Zeyd Bin Sâbit

Zeyd Bin Sâbit En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî. Sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye hicret ettikleri zaman, Müslümanlar, akın akın gelip bîat ediyorlardı. Bunlar arasında bir de, küçük…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Zeyneb Binti Cahş

Zeyneb Binti Cahş Peygamberimizin hanımlarından. Hazret-i Zeyneb validemiz, Peygamberimizin halasının kızı olup, ilk iman edenlerdendi. Mekke’den Medine’ye hicret etti. Önceleri, Resulullahın azatlı kölesi olan Zeyd…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

HZ. EBU SAİD ELHUDRİ (RADIYALLAHU ANHU)

HZ. EBU SAİD ELHUDRİ (RADIYALLAHU ANHU) Seçkin Hadis Râvisi Ashabı Kiram’ın fakihlerinden biri… Sa’d b. Mâlik b. Sinan b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr kabilesindendir. Babası,…

DEVAMINA BAK
Posted in ASHAB DiNi

Hz. Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi

Hz. Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi Peygamber Efendimiz (sav.) artık ömrünün sayılı günlerini yaşıyordu. Altmışüç yıllık şerefli hayatını insanlara hidayet ve kurtuluş yolunu anlatmakla geçiren o…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi PEYGAMBER

Samson ve Delilah’ın Eski Ahit’te geçmekte olan hikayesi

Samson ve Delilah’ın Eski Ahit’te geçmekte olan hikayesi(Yalçın ve Leyla – Higlander – Son İskoçyalı) Samson (İbranice: שמשון , Şimşon, İÖ XII. yy’ın sonu), Antik…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi PEYGAMBER

Hz Muhammed Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı

Hz Muhammed Aleyhisselatüvesselâm Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Allah’ın insanlığa gönderdiği son elçi ve son peygamber; Hz….

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi PEYGAMBER

Hz İsâ Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı

Hz İsâ Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri: Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup Hub´um…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi PEYGAMBER

Hz Zekeriyyâ ve Yahya Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı

Hz Zekeriyyâ ve Yahya Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki: Zekeriyyâ b.Berahyâ[1] Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara[2], Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub…

DEVAMINA BAK