Kategori: ALLAH

Allahü Teala Hakkında Bilgiler Bu Bölümde

Posted in 2021 2022 ALLAH DiNi RAŞiT VAAZ

Ruyetullah – Cennette Allahı Görmek Meselesi

BU HAFTANIN SOHBETi Ruyetullah – Cennette Allahı Görmek Meselesi (08 Kasım 2022) Seri No: V081120222039

Posted in ALLAH AYET DERGi DiNi EĞiTiM FIKIH HADiS iBADET KÜLTÜREL Makale Makalelerim RAŞiT YAZARLAR

Sokratesin iyilik ve Kötülük Anlayışına Tepkimiz

Sokratesin iyilik ve Kötülük Anlayışına Tepkimiz “Sadece bir iyi vardır,  bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet”(Sokrates)…

Posted in ALLAH DERGi DiNi GÜNCEL KONULAR Makale Makalelerim PEYGAMBER RAŞiT YAZARLAR

Kurban ibadetinin Tarihçesi

Kurban ibadetinin Tarihçesi Hz. İbrahim’in karısı Sara’dan çocuğu olmuyordu. Tanrı’dan bu konuda yardım istedi. Rüyasında, Tanrı bu…

Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allahu Teala’nın Subuti Sıfatları Nelerdir SIFÂT-I SÜBUTİYYE Yüce Allah'ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî…

Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir?

Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir SIFAT-I ZÂTİYYE Yüce Allah'ın zatı için vacib…

Posted in ALLAH DiNi

Öldükten Sonra Dirilmeye iman Nedir?

Öldükten Sonra Dirilmeye iman Nedir? İmanın beşinci şartı, Ahiret gününe imandır. Amentü’deki “Vel yevmil ahiri…vel-ba’sü badelmevti hakkun”…

Posted in ALLAH DiNi

Kaza ve Kadere Hayrın da Şerrin de Allah’tan olduğuna iman nedir

Kaza ve Kadere Hayrın da Şerrin de Allah’tan olduğuna iman nedir Hayır da, şer de Allah’tandır Sual:…

Posted in ALLAH DiNi

Ahiret ve Ahiret Gününe iman Nedir?

Ahiret ve Ahiret Gününe iman Nedir? A) AHİRET NEDİR Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır….

Posted in ALLAH DiNi

Kitaplara iman Nedir?

Kitaplara iman Nedir A) KUTSAL KİTAPLAR İslâmiyetin iman esaslarından biri de kitaplara imandır. Kitaplara iman etmek her…

Posted in ALLAH DiNi

Peygamberlere iman Nedir?

A) PEYGAMBER (RESÜL-NEBİ) KAVRAMI “Peygamber” kelimesi Farsça bir kelime olup, haber getiren anlamındadır. Dilimizdeki anlam, Yüce Allah…

Posted in ALLAH DiNi

Meleklere iman Nedir?

A) MELEKLERİN TARİFİ Melekler, gözle görülmeyen, yemeyen, içmeyen, çeşitli şekillere girebilen, günah işlemeyen, Allah ın nurdan yaratıklarıdır….

Posted in ALLAH DiNi

Allah’a iman Nedir?

A) ALLAH VARDIR Günümüzde insanlar kendi yaptıkları füzelerle aya gidip geliyorlar, uzayda inceleme ve araştırmalar yapıyorlar. İnceleme,…

Posted in ALLAH DiNi

İmanın ve İslam’ın Şartları Nelerdir?

İmanın şartları şunlardır:1- Allah’a inanmakAllahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır….

Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Bilebildiğimiz Tüm Sıfatları

Allahu Teala’nın Bilebildiğimiz Tüm Sıfatları Allahu Teala'nın Bilebildiğimiz  Tüm Sıfatları SIFAT-I İLAHİYYE Sıfat-ı ilahiyye (es-sıfatül-ilahiyye), "Allah Teâlâ'nın…