Posted in ALLAH DERGi DiNi GÜNCEL KONULAR Makale Makalelerim PEYGAMBER RAŞiT YAZARLAR

Kurban ibadetinin Tarihçesi

Kurban ibadetinin Tarihçesi Hz. İbrahim’in karısı Sara’dan çocuğu olmuyordu. Tanrı’dan bu konuda yardım istedi. Rüyasında, Tanrı bu isteğinin yerine geleceğini, zürriyetinin gökteki yıldızlar kadar çok…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allahu Teala’nın Subuti Sıfatları Nelerdir SIFÂT-I SÜBUTİYYE Yüce Allah'ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî ve ebedî olan vâcib sıfatlar. Bu sıfatların hepsi…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir?

Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir Allahu Teala’nın Zaati Sıfatları Nelerdir SIFAT-I ZÂTİYYE Yüce Allah'ın zatı için vacib olan, zorunlu olan sıfatlar. Bunlara sıfât-ı nefsiyye de…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Öldükten Sonra Dirilmeye iman Nedir?

Öldükten Sonra Dirilmeye iman Nedir? İmanın beşinci şartı, Ahiret gününe imandır. Amentü’deki “Vel yevmil ahiri…vel-ba’sü badelmevti hakkun” ifadesi, ahirete, öldükten sonra dirilmeye iman etmeyi bildirmektedir….

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Kaza ve Kadere Hayrın da Şerrin de Allah’tan olduğuna iman nedir

Kaza ve Kadere Hayrın da Şerrin de Allah’tan olduğuna iman nedir Hayır da, şer de Allah’tandır Sual: (Hayır Allah’tan ama şer Allah’tan değil. Şerri insan…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Ahiret ve Ahiret Gününe iman Nedir?

Ahiret ve Ahiret Gününe iman Nedir? A) AHİRET NEDİR Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. Bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. Terim olarak…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Kitaplara iman Nedir?

Kitaplara iman Nedir A) KUTSAL KİTAPLAR İslâmiyetin iman esaslarından biri de kitaplara imandır. Kitaplara iman etmek her müslümana farzdır. Yüce Allah kullarına mutluluk ve saadet…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Peygamberlere iman Nedir?

A) PEYGAMBER (RESÜL-NEBİ) KAVRAMI “Peygamber” kelimesi Farsça bir kelime olup, haber getiren anlamındadır. Dilimizdeki anlam, Yüce Allah ın, emir, yasak ve hükümlerini kullarına bildirip açıklamak…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Meleklere iman Nedir?

A) MELEKLERİN TARİFİ Melekler, gözle görülmeyen, yemeyen, içmeyen, çeşitli şekillere girebilen, günah işlemeyen, Allah ın nurdan yaratıklarıdır. Kur an-ı Kerîmde meleklerden çok bahsedilir. Biz bu…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Allah’a iman Nedir?

A) ALLAH VARDIR Günümüzde insanlar kendi yaptıkları füzelerle aya gidip geliyorlar, uzayda inceleme ve araştırmalar yapıyorlar. İnceleme, araştırma aletlerini uydular halinde yörüngelerine yerleştirerek bu uçsuz…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

İmanın ve İslam’ın Şartları Nelerdir?

İmanın şartları şunlardır:1- Allah’a inanmakAllahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan…

DEVAMINA BAK
Posted in ALLAH DiNi

Allahu Teala’nın Bilebildiğimiz Tüm Sıfatları

Allahu Teala’nın Bilebildiğimiz Tüm Sıfatları Allahu Teala'nın Bilebildiğimiz  Tüm Sıfatları SIFAT-I İLAHİYYE Sıfat-ı ilahiyye (es-sıfatül-ilahiyye), "Allah Teâlâ'nın sıfatları" veya "ilahi sıfatlar" demektir. Allah Teâlâ, kemal…

DEVAMINA BAK