Kategori: EVLiYA

Evliyalar Hakkında Bilgiler Bu Bölümde

Somuncu Baba Kimdir

Somuncu Baba Kimdir Asıl adı Hamid Hamidüddin’dir.Somuncu Baba olarak da bilinir.Seyyid Yıldırım Bayezid zamanında Kayseri, Bursa, Aksarayda…

Hz Muhammed’i Dünya da bir kere gören, gökteki Yıldızlık derecesine ulaşır “Ashab” tan olur

Hz Muhammed’i Dünya da bir kere gören, gökteki Yıldızlık derecesine ulaşır “Ashab” tan olurislam bir gün sona…

Ölmüş bir evliyadan evi olmayan ev, işi olmayan iş,.. istiyor, ya hayatta olan evliya

ölmüş bir evliyadan evi olmayan ev, işi olmayan iş,.. istiyor, ya hayatta olan evliya insanlar Türbelere gidip…

Tasavvuf  Yolunda Hak Tarikatlar Nelerdir ve Kurcuları Kimlerdir?

Tasavvuf  Yolunda Hak Tarikatlar Nelerdir ve Kurcuları Kimlerdir? Büyük mutasavvıflara göre tarikat tektir, o da “Tarikatı Muhammediyedir….

Ahmed Arabi eş-Şernubi Kimdir

Ahmed Arabi eş-Şernubi Kimdir Ahmed Şernûbî, 931/1525 senesinde Mısırʼın Demenhûr şehrine bağlı Şernûb kasabasında dünyaya geldi. Babasının…

Amelde Mezheb imamımız imam Cafer Kimdir? ve Mezhebi Nedir?

İmam Caferi Sâdık (80 -148 H.) Hicri I. asrın sonunda ve II. asrın ilk yarısında Medineli Münevvere´de…

Amelde Mezheb imamımız imam Zeyd Kimdir? ve Mezhebi Nedir?

İmam Zeyd (80 122 H.) İMAM ZEYD ve MEZHEBİ[1] Hicrî birinci yüzyılın ikinci yarısının sonuna doğru Peygamber…

itikad da Mezheb imamımız imam Maturidi Kimdir? ve Maturidilik Nedir?

İmam-ı Matüridi Kimdir? Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi’dir. Künyesi, Ebu Mensur’dur….

itikad da Mezheb imamımız imam Eşari Kimdir? ve Eşarilik Nedir?

İmam-ı Eşari Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 266…

Amelde Mezheb imamımız İmam Şafiî ve Mezhebi

İmam Şafiî (150 204h.) İMAM ŞAFİÎ ve MEZHEBİ[1] İmam Şafiî (150 204h.) Hicri II. asrın son yıllarında…

Amelde Mezheb imamımız İmam Ebû Hanîfe ve Mezhebi

İmam Ebû Hanîfe (80 – 150 H.) İMAM EBÛ HANÎFE ve MEZHEBİ[1] İmam Ebû Hanîfe (80 –…

Amelde Mezheb imamımız İmam Mâlik ve Mezhebi

İmam Mâlik(93 179 H.) İMAM MÂLİK ve MEZHEBİ[1] İmam Mâlik(93 179 H.) Irak´ta Küfe Mescidinde Ebu Hanife´nin…

Amelde Mezheb imamımız İmam Ahmed Bin Hanbel ve Mezhebi

İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.) İMAM AHMED B. HANBEL VE MEZHEBİ[1] İmam Ahmed B. Hanbel…

İmam-ı Buhari Kimdir?

İmam-ı Buhari Kimdir? Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan…

İmam-ı Tirmizi Kimdir?

İmam-ı Tirmizi Kimdir? Veli ve büyük hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid,…

İmam-ı Müslim Kimdir?

İmam-ı Müslim Kimdir? Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin…