istiaze Virdi 3 (Günlük Vird Harici Dua) Bina Eden Başağaçlı Raşit Tunca

Raşidi Tarikatında – istiaze Virdi 3 (Günlük Vird Harici Dua) | Bina Eden Başağaçlı Raşit Tunca
(Günlük Virdimizi Çektikten sonraki, arta kalan zamanlarda, sari bir vakit (boş bir zamanımız kalırsa, o vakitlerde, günde bir defaya mahsus okunur)

iSTiAZE DUASI 3 BUDUR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim


Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna ales seyyietil müseyyiiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alen nazerel hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şematatişşamitiyn,
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil bahilliyn
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil yüraun
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel acelel küllü muacciliyn
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmid deccal ve havaasehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbenagfir lena zünubena
ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai,
Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

„inteha istiaze Duası – 3”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 24 TEMMUZ 2019 Çarşamba
Original Kar©glan

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın