istiaze Virdi 1 (Günlük Sabah Virdi) Bina Eden Başağaçlı Raşit Tunca

Raşidi Tarikatında – istiaze Virdi 1 (Günlük Sabah Virdi) | Bina Eden Başağaçlı Raşit Tunca

(Günlük Sabah Virdi) istiaze Duası El Evvel

AÇIKLAMA: Raşidi Tarikatı Virdinin tamamı, günde bir defa veya, günde iki defa vird edilip okunur. Birinci sınıftan, beşinci sınıfa kadar olan sofi ve sofiyeler, günde bir defa vird edip, zikredip okurlar. Beinci sınıftan sonraki sınıflar da ki sofi ve sofiyeler, taa ki, onbirinci sınıf sonuna kadar, günde iki defa vird edip okurlar, fakat onlar da yaz ve ilkbahar mevsiminde, sabah uzun vird yani “Hizbül Kebir” öğleden sonra ise kısa vird “Hizbül Kasr” okurlar. Kışları ve sonbaharda ise tam tersi olan sabah “Hizbül Kasr” öğleden sonra ise “Hizbül Kebir” vird edip okurlar. Onbirinci sınıftan sonra, vaktin durumuna göre, günde bir defa veya, günde iki defa “Hizbül Kebir” zikrini vird edip okurlar. Sabah vakti demek, hangi mevsim olduğu farketmeksizin, gece saat üç ten itibaren, ertesi gününü gündüzünün, ikindi vakti ezanı okunasıya kadar olan vakittir, bu vakitlerde sabah virdi okunur. Gündüz ikindi vakti ikindi ezanı okunduktan sonra, o günün gecesinin, gece saat üç e kadar olan vakti de, ikinci virdin vaktidir, o vakitlerde de ikinci vird, vird edilir okunur.

iSTiAZE ViRDi 1 – iSTiAZE DUASI EL EVVEL

istiaze Duası El Evvel Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim


vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil münafıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin neffasatil ugadiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiz zalimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyiiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna , vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye, velil muminine, yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

„inteha istiaze Duası El Evvel”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi
Original Kar©glan

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın