Raşidi Tarikatında “HiZBÜL KASR” Virdi | Bina Eden Başağaçlı Raşit Tunca

AÇIKLAMA:

Hizb Nedir – Hizbul Kebir – Hizbul Kasr Nedir?

Hizb : Sözlükte bölük, grup,ordu,asker,anlamına gelen hizb kelimesi Nitekim

Hizbullah: Allahin ordusu demekdir.
Hizbüşşeytan: Şeytanın Ordusu Demekdir.
Terim olarak: Hizb Kur’ân’ın bölümlere ayrılması demektir.

Peygamberimiz döneminde Ashabi kiramdan birisinin bir yeri agriyordur, ve bunu Bilali Habeşi ile sohbet ederken o ashab ona söyler, Bilal Radyallahu anh da ona ayri ayri surelerden, ayri ayri bir kac ayeti birleştirip bunlari oku der, o ashabda okuyunca agrisi bir süre sonra gecer, bunu diger ashbdan bazi arkadaşlarinada söyler, bunun üzerine, onlarda bir yeri agriyinca, hz bilali gidip, ondan okumalari gerekli ayetleri ögrenirler. o güne kadar kuranin parcalara bölünüpte okunabilcegini bilmeyen ashabi kiram, bunu görünce, bundan rahatsiz olup, peygamberimize gidip, Bilali Habeşi yi şikayet ederler, ve derler ki : Bilal Kurani parcaliyor ya rasulallah derler, ve onlara peygamberimiz sorar, Bilal nasil yapti diye, ve onlar böyle böyle yapti derler, onun üstüne Peygamberimiz Bilal dogru yapmiş der. ve işte hastaliklara karşi bazi ayet bölümlerinin, yine mesala büyü ve sihire karşi başka ayetlerin, yine nazara karşi başka ayetlerin, yine korunma ve hifz icin başka bazi ayetlerin, yine rizik icin, bazi başka ayetlerin, gerekli olan bölümlerinin cikarilipda, bunlari birleştrilerek okunmasina Hizb denir işte. Fakat daha sonraki hafizlar bunu yanliş algilamişlar ve Kur’ân-ı Kerim’i düzenli ve devamlı okuyan hafizlar günlük okunacak bölümleri, sûrelerin uzunluklarını göz önüne alarak ayırmışlar,
bu ayırmaya “tahzîb” (bölümlere ayırmak), her bölüme de “hizb” demişlerdir. İlk bölüm üç suredir: Bakara, Al -i İmran ve Nisa. İkinci bölüm beş suredir: Mâide, En‘âm, A‘râf, Enfâl, Tevbe. Üçüncü bölüm yedi sûredir: Yunus, Hûd, Yusuf, Ra‘d, İbrahim, Hıcr, Nahl. Dördüncü bölüm dokuz sûredir: “İsra, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiya, Hac, Müminûn, Nûr, Furkan. Beşinci bölüm on bir sûredir: Şuarâ, Neml, Kasas,
Ankebût, Rum, Lokman, Secde, Ahzâb, Sebe’, Fâtır, Yâsîn. Altıncı bölüm 13 sûredir: Sâffât, Sâd, Zümer, Mü’min, Fussılet, Şûrâ, Zuhruf, Duhan, Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucûrât.

ve Kuran sayfalarinin yan bölümünde, icinde Hizb yazili cicekler, bu bölümleri gösterir işte.

Raşidi Tarikatı Virdinin tamamı, günde bir defa veya, günde iki defa vird edilip okunur. Birinci sınıftan, beşinci sınıfa kadar olan sofi ve sofiyeler, günde bir defa vird edip, zikredip okurlar. Beşinci sınıftan sonraki sınıflar da ki sofi ve sofiyeler, taa ki, onbirinci sınıf sonuna kadar, günde iki defa vird edip okurlar, fakat onlar da yaz ve ilkbahar mevsiminde, sabah uzun vird yani “Hizbül Kebir” öğleden sonra ise kısa vird “Hizbül Kasr” okurlar. Kışları ve sonbaharda ise tam tersi olan sabah “Hizbül Kasr” öğleden sonra ise “Hizbül Kebir” vird edip okurlar. Onbirinci sınıftan sonra, vaktin durumuna göre, günde bir defa veya, günde iki defa “Hizbül Kebir” zikrini vird edip okurlar. Sabah vakti demek, hangi mevsim olduğu farketmeksizin, gece saat üç ten itibaren, ertesi gününü gündüzünün, ikindi vakti ezanı okunasıya kadar olan vakittir, bu vakitlerde sabah virdi okunur. Gündüz ikindi vakti ikindi ezanı okunduktan sonra, o günün gecesinin, gece saat üç e kadar olan vakti de, ikinci virdin vaktidir, o vakitlerde de ikinci vird, vird edilir okunur.

Esteuzubillah demek kısaca “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmenirrahim” demektir. Virdimizin başlangıcında ister kısaca “Esteuzubillah” veyahut da normal olarak “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmenirrahim” diyerek başlıyabilirsiniz.

Eğer Sabah ve Seher veya Gündüz Vakti Zikrediliyorsa “istiaze Duası El Evvel” Okunur (Yazları ve Baharları Gece üçten itibaren öğleden sonra saat 14 e kadar Zikrediliyorsa okunur),
Eğer ikindiden Sonra ve Akşam ve Gece Vakti Zikrediliyorsa “istiaze Duası El Ahir” Okunur (Saat 2 den yani 14 ten sonra, gece 03 e kadar zikredilirken okunur).

Zikirimizde Harflerin Mahrecine dikkat ediniz, Her Bir Harf Ayrı Bir Nota, Yahutta Ayrı Bir Tını ve Frekanstır Unutmayınız. (Dad harfi) Harfinin mahreci “dz” şeklinde okunur ki, dil azı dişlerin arasına konarak ze demeye çalılışılır ‘muhammed Diyauddin’ ismi ‘muhammed ziyauddin’ denir yani asli ise ‘Muhammed Dziyauddin’ diye okunur dil sağ azılara veya sol azılar arasına konabilir, ashabdan Ebu Bekr efendimiz iki tarafı ile de bu harfin mahrecini çıkarabilirmiş.
(peltek se) se harfi dil dişlerin arasına konarak se demeye çalılışılır, Zikirimizdeki, her (Dad harfine) gelince, birinci zikirde “dad harfine ” gelince (Dad harfi sağ azı diş ile okunur) ikinci zikirde (Dad harfi, sol azı diş ile okunur) üçüncüde tekrardan (Dad harfi, sağ azı diş ile okunur)…diğerlerinde de buna hakeza.
(Peltek ze) dil dişlerin arasına konarak ze demeye çalılışılır,
Arapça Alfabe yani “Elif, ba” okunurken tesbihimizin iki renkli boncuklu kadranı ile okunur ve, yön onuncu boncuktan imameye doğru okunur. birinci boncukta sıra “dad” harfine gelince
(Dad harfi, sağ azı diş ile okunur) ikinci boncukta (Dad harfi, sol azı diş ile okunur) ve böyle böyle 9 defa alfabe okunur sonuncu seferde yani dokuzuncu seferde yine (Dad harfi, sağ azı diş ile okunurak alfabe tamamlanır bitirilir)
Zikirimizdeki, her (Dad harfine) gelince, birinci zikirde “dad harfine ” gelince (Dad harfi sağ azı diş ile okunur) ikinci zikirde (Dad harfi, sol azı diş ile okunur) üçüncüde tekrardan (Dad harfi, sağ azı diş ile okunur)…diğerlerinde de buna hakeza.

Virdimiz, iki seher vaktinde okunur. (Yani Sabah seheri ve ikindiden sonra ikindi seheri) Günde iki defa okunup, vird edilir.sınıfa kadar salavat altta yazan usul ile okunur, ondan sonra bu virdimizdeki gibi, hepsine hergün, imkan dahilinde, günde iki defa veya, günde bir defa okunur, selam gönderilip, selamet dilenir.
Salavati kebiredeki “Safura” “Daniele” Ra’le” “Gabriela”, “Michaela”, “Raffaella, “Zara”, ” Azra”, Zaraelle”,“Feryail” ve “Ferruh” a salavat, haftada bir defa yapılır, diger günler onlara salavat okunmaz. Ve Salavati kasr daki “Feryail” ede okunmaz.
Feryail ve Ferruh Rüzgarlarların Melekleridir,
Feryail : Keder Elem,… Rüzgarlarının komutanıdır.
Ferruh: Feerah sevinç ve mutlulukların rüzgarının komatanıdır.
insan ömründe, bu iki rüzgarın galip geldiği zamanların orantısı, Feryail komutasında %40, Ferruh komutasında %1, yani bu oran 1/40 dır. yani (1sene Ferruh/40 sene Feryail) Hz Adem, ilk defa topraktan halkolduğunda, Allahü Teala hazretleri, Hz Adem’in çamurunun kuruması için, üzerine, 40 sene Feryail rüzgarı estirmiş. Bir sene de Ferruh rüzgarını estirterekten, kurutmuştur, velhasıl kelam.

ONBiRiNCi SINIFTAN Alltakiler

Haftada bir defa Cuma Günlerinde de altta ki yazılı yerlerinde

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara, Azra, Zaraelle,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
a salavat okunur,

ONBiRiNCi SINIFTAN SONRAKiLER, SALAVATI, ALTTA YAZAN LiSTENiN TAMAMINA OKUR.

Seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson – uzun saçlı adam

Samson ve sevgilisi Daleyla veya Leyla, yani gücünü saçından alan adam. Bu adam Highlander, ve salavatimizin her zaman, 40. veya 41. bogumunda yer alacak, çünkü bu iki adam bize Etek ve koltuk alti traşımızı hatırlatacaklar, Etek ve koltuk altı traşımızın, en fazla geciktrime süresi, 40 gün, veya biraz üstü kadardır. şayet, unutur yada, geciktirirsek, bizzat bize gelip haber etmeleri icin, engeç KIRK günde bir traş, ve gecikirsek, onlar bekcimiz, bir yerden “Yalçın, Remzi, Leyla, Higlander, iskoçyalı” haberi gelirse size, bilinki ….traş vakti geldi geciyor.

12 Havarinin isimleri Hakkında Hıristiyan Kaynaklarından Edindiğim Bilginin Tercümesi

“İsa bir dağa çıktı ve onunla birlikte istediklerini çağırdı. Yanına geldiler ve havariler dediği on iki kişiyi atadı. Sürekli onunla birlikte olacaklardı ve onları oraya göndermek istedi. Onun atadığı on iki kişi şunlardı: Peter adını verdiği Simon, Zebedi’nin oğlu Yakup, Yakup’un kardeşi Yuhanna – her ikisine de Boanerges adını verdiği (“Gökgürültüsü Oğulları” anlamına geliyor) – Andreas, Philip Bartholomäus, Matthew, Thomas, James, Alphaeus’un oğlu, Thaddäus, Zealot Simon ve İsa’ya ihanet eden Judas Iscariot. ” – Matta 10: 2-16; Markos 6: 8-11; Luke 9: 2-5

Virdimizi sadece okumak niyetiyle okuyanlar, okuyabilir. Fakat vird şeklinde okumak isteyen, ve faydasını görmek isteyenler, Raşidi Tarikatına intisab etmek mecburiyetinde. Ve intisab Duası, Tek bir defa olmak üzre, ilk defa girmek istenince okunacak duadır.

Raşidi Tarikatına intisab Duası Budur

Rabbi Vedhulni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve edhılni müdhalen Sıdkan.

Bu dua okunduktan sonra, sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orada kim varsa, herkes bir defa fatiha okur, ve onlar şahidimiz olur. Orada kimse yoksa, kendimiz okuruz, ve ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur.

Eğer Raşidi Tarikatından Herhangi bir sebebden ayrılıp çıkmak istenirse aşağıdaki dua okunur, ve çıkmak isteyen kimse zikirlerimizi okumayı bırakır.

Raşidi Tarikatından Çıkış Duası Budur

Rabbi Vahrucni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve ehricni muhracen Sıdkan.

Bu dua okunduktan sonra, sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orada kim varsa, herkes bir defa fatiha okur, ve onlar şahidimiz olur. Orada kimse yoksa, kendimiz okuruz, ve ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur.

Raşidi Tarikatında “HiZBÜL KASR” Virdi

HiZBÜL KASR ViRDi BUDUR

Esteuzubillah. Ela inne evliyaullahu ve ibadillahissalihiyne, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havassehü!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazet tarigı, min hazeşşehri, min hazel medineti, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil
Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn, Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn, Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.

Bismillahirrahmanirrahim

Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillahirrahmânirrahîm

Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym.

Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.

Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.

Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr.

Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr. Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh.

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.

Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.

Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.

Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulîye, innallâhe kaviyyun azîz.

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni, ve eûzü bike rabbî en yahdzurun.

Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve ma huve illa zikrun lil alemiyn.

iSTiAZE ViRDi 1 – iSTiAZE DUASI EL EVVEL

(Günlük Sabah Virdi) istiaze Duası El Evvel

istiaze Duası El Evvel Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil münafıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin neffasatil ugadiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiz zalimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyiiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna , vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye, velil muminine, yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTIAZE DUASI EL AHiR

(Günlük ikindi Sonrası Virdi) – istiaze Duası El Ahir

istiaze Duası El Ahir Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmis seyyietil müseyyiiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyılliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil gafelel gafiliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil amelil yüraun,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmid deccal ve havaasehü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin,
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin,
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.

Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi.

Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.

Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah.

Sadakallahül Aziym. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

„inteha HiZBÜL KASR”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 23.05.2021

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın