“Kişinin ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça, Kişinin kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını (kendi veya eşinin) baldırı kişiye haber vermedikçe kıyamet kopmaycaktır”

“Kişinin ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça, Kişinin kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını (kendi veya eşinin) baldırı kişiye haber vermedikçe kıyamet kopmaycaktır”

(Medine civarında) Çobanın birisi koyun otlatırken bir kurt gelir ve koyunlardan birini tutar. Çoban da koyunu kurttan kurtarmaya çalışır. Kurt da kuyruğunun üzerine oturur ve

“Ey Çoban Allah’tan kork! Benimle Allah’ın bana verdiği rızkım arasına giriyorsun.” der. Bunun üzerine çoban,

“Şaşılacak şey! kuyruğunun üzerine oturan kurt insan gibi benimle konuşuyor.” der. Kurt da

“Sana bundan daha acibini söyleyeyim mi? Rasûlüllah (sav) Medine’de insanlara geçmiş olan şeylerin haberlerini veriyor.” deyince, çoban koyunlarını alarak Medine’nin bir kenarına getirir ve hemen Rasûlülah (asm)’a giderek olayı anlatır.

Peygamberimiz de “Namaz toplayıcıdır/es-salatu camiatun” diye nida edilmesini emreder, ashap toplanır. Peygamberimiz (asm), çobana olayı ashaba anlatmasını söyler. Çoban da olayı anlatır ve Peygamberimiz (asm) “Doğru söyledi.” der, devamla,

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, yırtıcı hayvanlar insanlara konuşmadıkça, kamçısının bir tarafı (kabzası ve herhangi bir tarafı) kişiye konuşmadıkça, ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça ve kişinin kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını baldırı kişiye haber vermedikçe kıyamet kopmaycaktır.” buyurur.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19; Abd b. Humeyd, Müsned, II / 498)

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın