Kertenkele Hadisinin Sahihliği | “Her Kim Kertenkele Ve Cinsini ilk Vuruşta Öldürürse O’na Cennet Vardır”

KERTENKELE HADiSi

Peygamberimiz Buyurdular

“Muzurun Katli Vacibtir”

Peygamberimiz Yine Buyurdular

“Her Kim Kertenkele Ve Cinsini ilk Vuruşta Öldürürse O’na Cennet Vardır”

(Müslim, Selâm 146. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 162-163; Tirmizî, Sayd 14; İbni Mâce, Sayd 12)

“Çünkü O, İbrâhim aleyhisselâm’a ateş üflerdi”

(Buhârî, Enbiyâ 17, Bed’ü’l-halk 15; Müslim, Selâm 142. Ayrıca bk. Nesâî, Menâsik 115; İbni Mâce, Sayd 12)

“Nemrud, Hz. İbrahim’i ateşe atıp yakmak ister. Kocaman bir ateş yakılır, alevler göğe yükselir. Bunu haber alan küçük bir karınca, ağzına bir damla su alır ve hararetli bir şekilde koşmaya başlar. Onu gören diğer bir karınca sorar; “Nereye gidiyorsun böyle?”

İbrahim’i ateşe atmışlar. Yakılan ateşi söndürmek için su taşıyorum.

Ama senin taşıdığın su onu söndürmez.

Olsun… Ben, en azından safımı belli etmiş olurum…”

Karıncaya sormuşlar nere gidiyorsun “ibrahimin ateşini söndürmeye” demiş

Kertenkeleye sormuşlar nere gidiyorsun “ibrahimin ateşini körüklemeye” demişKENDiLERiNiN REPTiLYAN SOYU OLDUĞUNA ÖYKÜNENLER

KÜRTLERDEN URFA ADIYAMAN,….

TÜRK ASKERi iLE SAVAŞAN HER TERÖRiSTiN BU HADiSE GÖRE KATLi VACiBDiR

SAiDi NURCULARA GELiNCE BAKIYORUM BÜTÜN FETOCU VE NURCULAR BANA DÜŞMAN OLMUŞ

NiYETLERi KÜRDiSTAN YADA REPTiLYANLAR ÜLKESi KURMAK

BU NiYETTE OLANLARI BiR KURŞUNDA ÖLDÜREN HER TÜRK ASKERi MEHDiNiN YARDIMCISI VE ONUNLA  BiRLiKTE CENNETTEDiR

Saidi Nursi bir seferinde Salih Özcan’a bizzat

“O (Hz Mehdi) mutlaka gelecek, Ben O’na erişemeyeceğim ama, Salih Sen O’nun vaktine Erceksin”. buyurdu


(Saidi Nursi)

Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın