Kıyamet alametlerinden Deccal

Kıyamet alametlerinden Deccal

Sual: Bir yazar, “İsa ölmüştür, Mehdi ve Deccal hurafedir” diyor. Bu hususta bilgi verir misiniz?
CEVAP
Hazret-i İsa ve Hazret-i Mehdi hakkında diğer maddelerde bilgi verdik. Deccal da gelecektir. Şimdi onun hakkında bilgi verelim:

Enam suresinin (Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez) mealindeki 158. âyetini açıklayan Peygamber efendimiz buyurdu ki:

(Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) [Müslim, Tirmizi, Beyheki]

(Deccal doğu taraftan çıkar.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Mace, İ. Ahmed, İ. Ebi Şeybe, Hakim]

(Deccal’ın bir gözü kördür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Nuaym]

(Deccal’ın boyu kısa, saçları kıvırcıktır.) [Ebu Davud]

(Deccal Mekke ve Medine’ye giremez.) [Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, İ. Ahmed]

(Deccal’ın çocuğu olmaz.) [İ. Ahmed]

(Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ. E. Şeybe]

(Âdemden, Kıyamete kadar Deccal’dan büyük fitne yoktur.) [Müslim]

(Deccal, bir kimseyi öldürüp diriltecektir.) [Buhari, Müslim]

(Miracta Deccalı da gördüm.) [Buhari, Müslim, İ. Ahmed]

(İsa inip Deccalı öldürecektir.) [Müslim, Ebu Davud]

(İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.) [Müslim]

(Taybe, körüğün demirin pasını çıkardığı gibi Deccalı çıkarır.) [Buhari, Müslim, Tirmizi]

(Her Peygamber, ümmetini Deccal ile korkuttu.) [Buhari, Müslim]

(İmanın aslından olan üç şey: La ilahe illallah diyene, günah işlediği için kâfir denmez. Cihad, Deccalla savaşan bu ümmetin son ferdine kadar devam eder. Kadere iman.) [Ebu Davud]

(Ümmetimden hak üzere devam edenler, Deccalla da savaşırlar.) [Ebu Davud]

(İsa, Deccalla savaşırken, Mehdi, onunla beraber olacaktır.) [İ. Süyuti]

(Yedi şeyden önce amelde acele edin. Amel için neyi bekliyorsunuz, azdırıcı fakirliği ve zenginliği mi, ifsat edici hastalığı mı, aklınızı alacak ihtiyarlığı mı, ani ölümü mü, Deccalı mı, yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden kötüdür.) [Tirmizi, Nesai]

(Deccal’ın fitnesinden Allah’a sığının!) [Müslim, Ebu Davud]

(Kehf suresinin baş veya sonundan on âyet ezberleyen Deccal’ın şerrinden emin olur.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Ahmed]

(On alamet çıkmadan Kıyamet kopmaz. Biri Deccal’dır.) [Müslim, E. Davud, Tirmizi, İ. Mace]

Peygamber efendimiz, (Deccal’ın son günleri o kadar kısa olur ki, sizden biriniz Medine kapısından çıkıp, tepesine varıncaya kadar, akşam olacaktır) buyurunca, (Ya Resulallah, o kısa günlerde nasıl namaz kılacağız) dediler. Cevaben buyurdu ki: (O uzun günlerde takdir ettiğiniz gibi takdir edeceksiniz.) [İbni Mace]

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın