Dövüş Sanatlarından Taekwondo Hakkında Bilgiler

Dövüş Sanatlarından Taekwondo Hakkında Bilgiler

Tekvando dünyanın en eski savunma sporlarından biri. Kendini savunma, savaşçı sanatı olarak bilinir. Çin Kung-fu’sundan ve Japon karatesinden farklı bir spordur. En eski olarak, KoreYarımadasının kuzey bölgelerinde M.Ö. 37’de kurulmuş olan Kogoryo Hanedanlığına ait mezar duvar resimlerinde tekvando izlerine rastlanmıştır. Kore halkı, tekvandoyu saldırganlara ve vahşi hayvanlara karşı savunma, savaşçı sanatı olarak kullandığı gibi, güç ve çeviklik kazanma, zihni ve fiziki sıhhati muhafaza etmek ve geliştirmek maksadıyla bir eksersiz olarak da yapmışlardır.

Tekvando, teknik ve maharetten başka Doğu kültürüne ait bazı sosyal değerleri de aksettirir. Tekvando eğitimi, kişiye kendine güven, soğukkanlılık, fedakarlık ve alçak gönüllülük öğretir.

Koryo tarihinde tekvando “subak” olarak anılmıştı. Bu dönem hanedanları subakı, sadece sıhhati geliştirmek için bir hüner sporu olarak değil aynı zamanda yüksek bir harp sanatı olarak teşvik etmişler, subak müsabakaları tertip etmişlerdir. Tekvando, Kore’de başlamakla kalmamış Kore tarihi boyunca gelişimini sürdürmüştür. Subak müsabakaları sivil halk arasında da büyük ilgi görmüştür. Orduya girmek isteyen kimseler subak bilmek zorundaydılar. Çünkü müracaatçıların imtihanlarında subak önemli bir yer işgal etmekteydi.

Yi Hanedanlığının çöküşüyle Japonlar Kore’yi işgal etmeye başladılar. Tekvandocular saldırganlara karşı uzun süre mücadele ederek zorluklar çıkardılar. Kore, 1945 yılında bağımsızlığına kavuştu. Bu zamana kadar Kore’de Japon Karatesi ve Kung-fu yayıldı. Sonraki yıllarda bazı Koreli antrenörler, tekvando oyunlarını sistemleştirip geliştirmek için gayret sarfettiler. 16 Eylül 1961 tarihinde “Kore Tekvando Birliği” kuruldu ve bu birlik 25 Haziran 1962’de “Kore Amatör Sporlar Birliği” ile birleşti. 1962 Ekiminde 43. milli oyunlar kapsamına alındı.

30 Kasım 1972’de Dünya Taekwon-do Şampiyonası yapıldı. 25 Mayıs 1973’teki şampiyonaya 17 ülke katıldı. 15 Mayıs 1974’te Kukinon’da ilk “Dünya Tekvando Hakem Semineri” düzenlendi. Buna 10 ülkeden 46 takım iştirak etti.

Türkiye’nin tekvando sporuyla tanışması 1964 yıllarına rastlar. Bu yılda Koreli general Choi-Honghi’nin başkanlığındaki bir tekvando ekibi çeşitli ülkeleri dolaşarak gösteriler sundular. Bu iyi niyet gezisinde Türkiye’ye de uğrayarak tekvando gösterileriyle bu sporu tanıttılar. Şükrü Gençel ve Nazım Canca’nın gayretleriyle bu spor ülkemizde gelişmeye başladı. 16 Haziran 1970 tarihinde Güney Kore’den Mr. Cho Soo-Se’nin Türkiye’ye gelmesiyle tekvando hızla gelişmeye başladı. Ülkemizde dünya çapında başarılı birçok tekvandocu yetişti ve yetişmektedir. Başarılı bayan tekvandocularımızdan Tennur Yerlisu, Züleyha Tan, erkeklerden de Nusret Ramazanoğlu, Turgut Uçan ve Şakir Bezci gibi sporcularımız dünya çapında çeşitli madalyalar kazandılar.
Çiplak el ve ayakla yapilan savunma sporudur.
Taekwondo’nun kelime anlami nedir?
Tae:Ayak teknigi
Kwon:El teknigi
Do:iyi niyete giden dogru yoll
Taekwondo Bedeni kaça böler?Olgul:Yüz Momtong:Gövde Are:Belden asagisi

Taekwondo Tarihi

Yaklasik 2000 yil önce Kore’de askerlerin savunma sanati olarak ortaya çikmisti

Taekwondo’nun “do” prensipleri

Terbiye ,Nezaket, Saygi ,Disiplin

Taekwondo sporcusunu uymasi gereken 8 do felsefesi

Dogru konusmak
Dogru dinlemek
Dogru bakmak
Dogru düsünmek
Dogru hareket etmek
Dogru emir vermek
Dogru emir almak
Dogru hizmet etmek


Taekwondo Nedir?

Taekwondo fiziksel dövüş yeteneklerinin ötesini öğreten daha çok sistematik ve bilimsel olan Korenin geleneksel dövüş sanatlarından biridir. Beden ve akıl eğitimi yoluyla ruhumuzu ve yaşantımızı güzelleştirmemizi sağlayan bir disiplindir. Bugün Taekwondo, global bir spor olup dünyaca bir üne sahip olmuştur ve Olimpiyat oyunlarındaki yerini almıştır.

“Tae”, “Kwon”, “Do” kelimelerinin anlamına daha derinsel bir açıdan bakalım. İngilizce 3 heceden oluşmasına rağmen Taekwondo kelimesi Kore dilinde tek bir kelimedir. “Tae” ayak, bacak, üzerine basmak ; “Kwon” yumruk, dövüş ; “Do” yol veya disiplin anlamı taşır. Eğer bu 3 bölümü bir bütün olarak ele alacak olursak Taekwondo’nun arkasında iki önemli genel kavramı fark etmiş olacağız.

1) Taekwondo Tae ve Kwon’nun yani yumrukların ve ayakları doğru kullanmanın yoludur veya bütün bedenin ayak ve el ile betimlemesidir.

2) Barışı sağlamanın ve dövüşleri kontrel etmeyi ve sakin olmayı becerebilmenin yoludur. Bu genel kavram Tae Kwon’nun ” yumrukları kontrol altına alma anlamından gelir. Böylece taekwondo dövüşleri engellemek için bedenin tüm bölümlerini kontrol edebilme yeteneği ve daha güzel ve barış dolu bir dünya kurma anlamı taşır.

Taekwondo Korede farklı isimler altında 5000 yıllık bir gelişim süreci yaşadı. Korede, ” Subak” veya ” Taekkyon” adı altında savunma amaçlı bir dövüş sanatı olarak başladı ve “Sunbae” adı altında bedeni ve aklı zinde tutma yolu olarak çok eski bir krallık olan Kogurya’da gelişti. Shilla döneminde, ülkeye liderler yetiştirmeyi amaçlayan Hwarangdoların belkemiği haline geldi.

Bugün Taekwondo doğudaki ülkelerdeki dövüş sanatlarına benziyor ve onların bazı özellikleri almış durumda. Çünkü, bu yöndeki gelişimde Taekwondo Korenin yakınındaki Çin ve Japonya gibi ülkelerdeki dövüş sanatlarından olan çok farklı stilleri kazanmıştır.

Ama Taekwondo diğer doğu ülkerindeki dövüş sanatlarına göre çok farklıdır. İlk olarak, çok aktif olağanüstü ayak teknikleri ve çok aktif hareketler dahil, fiziksel olarak çok dinamiktir. İkincisi, fiziksel hareketler prensibi bedensel ve zihinsel olarak bir bütün olarak estetiktir. Üçüncüsü, başka bir açıdan yaklaşırsak çok dinamik duruşlara sahiptir.

Taekwondo birlik olarak karakterize olabilir : Beden birliği, akıl birliği, yaşam birliği ve poomse birliği ve karşılaşma ve vuruş. Taekwondo yaptığınız zaman zihninizi huzurlu ve hareketlerinizle bir uyum halinde tutmanız gerekir ve bu uyumu sosyal yaşamınıza taşımanız gerekir. Bu taekwondoda nasıl fiziksel hareketlerin prensibi, zihinsel çalışma prensibi ve yaşama prensibi sahip olmanızdır. Diğer bir yandan,doğru poomse sizi büyük yok edici bir güce ulaşma olasılığı verir.

Taekwondo’nun bütünlüğüne nasıl ulaşabiliriz? Taekwondo yaşamın yoludur. Daha çok bir iş sahibi olmak gibi, aile yetiştirme gibi, bir neden için dövüşmek gibi. Taekwondoyu bu yaşam mücadelesi içinde son derece tehlikeli olan durumlardan farklı kılan nedir? Birileri her zaman zarar vermek isteyen bir düşmanı yenmek zorundadır. Ama bir dövüşü kazanmak birilerini güvenliği kılmaya yetmez. Çünkü, düşman iyileşip yeniden saldırabilir. Üstelik, az önce yenilen düşmanda farklı düşmanlar olabilir. Biri asla bir diğeri sürekli huzura kavuşmadan kendini güvende hissedemez. Bu sürekliliğe ulaşmak için veya dayanıklılığa, birine birlik gerekir. Bu Taekwondonun amacıdır. Başka türlü olsaydı Taekwondo diğer sokak dövüşlerinden farksız olurdu.

Taekwondo hayatın içinde olan eşsiz sürecin gelişimindeki ahenki yakalar. Bu Taekwondo hayatın anlamıdır diyebilmektir. Taekwondo’nun derinklerinde saklı olan yaşam prensiblerini bulduğumuz zaman, değerli bir hayat yaşamayı olanaklı kılarız.

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE’ de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslar arası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 179 Ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir.

Taekwondo sporunun Ülkemize gelişi de 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1968 yılında resmi olarak Judo Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ilk defa 1976 yılına resmi olarak Avrupa Şampiyonasına katılmış ve Ülkemiz takım halinde Avrupa İkincisi olmuştur.

1981 yılında Judo Federasyonundan ayrılarak müstakil Federasyon olan Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Mithat KOR getirilmiştir. Mithat KOR’ un Başkanlığı kısa sürmüş (12.01.1981-22.02.1982) 1982-1995 yılları arasında da Taekwondo Federasyonu Başkanlığını Prof. Dr. Esen BEDER yapmıştır. 1982 yılında Prof.Dr.Esen BEDER Başkanlığında oluşan Federasyon Kurullarının çalışmaları başarı grafiğini arttırmış bu çalışmada Teknik Direktör olarak görev üstlenen Sayın İsmet IRAZ’ın bilinçli, disiplinli çalışma ve isabetli karar görüşleri ile ülkemizde Taekwondo’nun yapılması hızla devam etmiş, Uluslararası alanda da bir çok başarılara imza atılmıştır.

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE’ de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslar arası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 179 Ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir.

Taekwondo sporunun Ülkemize gelişi de 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1968 yılında resmi olarak Judo Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ilk defa 1976 yılına resmi olarak Avrupa Şampiyonasına katılmış ve Ülkemiz takım halinde Avrupa İkincisi olmuştur.

1981 yılında Judo Federasyonundan ayrılarak müstakil Federasyon olan Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Mithat KOR getirilmiştir. Mithat KOR’ un Başkanlığı kısa sürmüş (12.01.1981-22.02.1982) 1982-1995 yılları arasında da Taekwondo Federasyonu Başkanlığını Prof. Dr. Esen BEDER yapmıştır. 1982 yılında Prof.Dr.Esen BEDER Başkanlığında oluşan Federasyon Kurullarının çalışmaları başarı grafiğini arttırmış bu çalışmada Teknik Direktör olarak görev üstlenen Sayın İsmet IRAZ’ın bilinçli, disiplinli çalışma ve isabetli karar görüşleri ile ülkemizde Taekwondo’nun yapılması hızla devam etmiş, Uluslararası alanda da bir çok başarılara imza atılmıştır

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE’ de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslar arası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 179 Ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir.

Taekwondo sporunun Ülkemize gelişi de 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1968 yılında resmi olarak Judo Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ilk defa 1976 yılına resmi olarak Avrupa Şampiyonasına katılmış ve Ülkemiz takım halinde Avrupa İkincisi olmuştur.

1981 yılında Judo Federasyonundan ayrılarak müstakil Federasyon olan Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Mithat KOR getirilmiştir. Mithat KOR’ un Başkanlığı kısa sürmüş (12.01.1981-22.02.1982) 1982-1995 yılları arasında da Taekwondo Federasyonu Başkanlığını Prof. Dr. Esen BEDER yapmıştır. 1982 yılında Prof.Dr.Esen BEDER Başkanlığında oluşan Federasyon Kurullarının çalışmaları başarı grafiğini arttırmış bu çalışmada Teknik Direktör olarak görev üstlenen Sayın İsmet IRAZ’ın bilinçli, disiplinli çalışma ve isabetli karar görüşleri ile ülkemizde Taekwondo’nun yapılması hızla devam etmiş, Uluslararası alanda da bir çok başarılara imza atılmıştır.

1982 yılında ilk bayan Avrupa Şampiyonluğu ile 1987 yılında da ilk bayan Dünya Şampiyonluğunu Taekwondocularımız Ülkemize kazandırmışlardır. 1988-1990 yıllarında Taekwondo Milli Takımımız iki kez üst üste takım halinde Avrupa Şampiyonluğunu elde etmiştir. 1995 yılında Filipinler’de yapılan Büyükler Dünya Şampiyonasında kazanılan 2 altın madalya ile Dünya ikinciliği elde eden takımımız Ülkemizi Avrupa ve Dünya Ülkeleri arasında en iyi şekilde temsil etme başarısını göstermiştir. 1998 yılında Taekwondo Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu olmuştur. Uygulamaya konulan planlı, disiplinli ve sistemli çalışmalar neticesinde 1999 yılı sonu itibari ile ; 1999 yılı tescilli lisanslı sporcu sayısı 34.723 Erkek- 5.309 Bayan olmak üzere toplam 40.032 kişidir. Antrenör sayısı olarak Monitör 73, Birinci Kademe 484, İkinci Kademe 81, Üçüncü Kademe 56 olmak üzere toplam 694 Antrenörümüz bulunmaktadır. Hakem sayısı olarak Namzet 1444, Bölge 564, Milli 280, Uluslararası 27 olmak üzere toplam 2315 Hakemimiz bulunmaktadır. Türkiye genelinde Kulüp sayısı 246 dır. 1982-1999 yılları arasında iştirak edilen Uluslar arası Müsabakalarda elde edilen madalyalar 522 Altın, 336 Gümüş, 288 Bronz olmak üzere toplam 1146 dır.

Elde edilen bu madalyalar arasında 52 Avrupa Şampiyonluğu, 8 Dünya Şampiyonluğu, 26 Balkan Şampiyonluğu bulunmaktadır. Taekwondo sporu 2000 yılında yapılan olan Olimpiyat oyunlarında Olimpik spor dalı olarak yarışmalara dahil edilmiştir.2000 yılı Olimpiyat Oyunlarına Resmi Spor Dalı olarak ilk defa katılan Taekwondo da gerek siklet sayısının azaltılması gerekse de ülkelere konulan kota gereğince sadece 2 bayan sporcu ile katılarak Oyunlarda Hamide Bıçkın TOSUN’la ülkemize Bronz madalya kazandırılmıştır.

1996-2003 yıllarında başkanlık görevini yürüten Cengiz YAGIZ’ın görevden alınmasıyla yerine Yrd. Doç. Dr. Metin ŞAHİN Federasyon Başkanlığına seçilmiştir.

2004 yılı Atina Olimpiyat Oyunlarına yine ülkelere verilen kota nedeniyle 1 sporcu ile katılınmış, sporcumuz Bahri TANRIKULU Olimpiyat İkincisi olmuştur.

2004 yılı Aralık ayında yapılan Federasyon Başkanlığı seçimlerinde kazanan Yrd. Doç. Dr. Metin ŞAHİN yeniden Federasyon Başkanlığına seçilmiştir.

Ülkemizde düzenlenen 23. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında (Universiade 2005) kazanılan 10 adet madalyanın 5’ini sporcularımız kazanmışlardır.

Ayrıca Milli Takımımız 2005 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonasında 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile Avrupa İkinciliği Letonya da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasında 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa Şampiyonluğu, İtalya da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz ile Avrupa Şampiyonluğu Finlandiya da düzenlenen Avrupa Poomse Şampiyonasında 4 Altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile Avrupa Şampiyonluğu kazanarak ülkemizi Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil etmiştir.

Tekvandonun Teknikleri Nelerdir?


İzin verilen teknikler ayak ve yumruk tekniğidir.

Yumruk Tekniği: İşaret ve orta parmağın ön kısmını kullanarak, diğer parmaklar sıkıca kapalı olarak uygulanan tekniktir. Orijinal Kore tekniklerine göre yumruk sıkılı olarak vuruş yapılmalıdır. Bu nedenle, orta ve işaret parmağın önünü kullanarak vurma ile parmağın eklem yerleri açı, yörünge oluşturmayacak şekilde yapılan vuruş kabul edilmektedir. El ve kol tekniklerinden bazıları; nervo-jurigi, yop-jurigi, digeut-jurigi’dir.

Ayak Tekniği: Bilek kemiğinin altındaki kısmı kullanarak yapılan tekniktir. Bilek kemiği altında ayakla yapılacak her vuruş geçerli sayılır. Bununla birlikte bilek kemiğinde yukarı ile yapılacak vuruşlara izin verilmemiştir. Tekvandoda kullanılan başlıca ayak teknikleri; apcha-olligi, yop-changi- neorvo-chagi, dollvo-chagi olarak sayılabilir.

Eğer bir tekvando kursuna gitmek isterseniz, hijyen, malzeme yeterliliği, kurumun kalitesi gibi noktalara dikkat etmelisiniz. Doğru eğitim almış kişi en hızlı metotlarla öğrenme olanağına sahiptir. Kurs fiyatları aylık ortalama 100-200 TL arasında değişmektedir. Kurs ücretleri il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir.

Tekvando Nasıl Yapılır?

Tekvando müsabakaları, 2’şer dakikalık 3 devreden oluşmaktadır. Devre aralarında 1 dakika dinlenme molası verilir. Bu molada sporcular dinlenirken bir yandan da sıvı ihtiyaçlarını giderip hocalarından uyarı ve taktikleri alır. Maçlar, sporcuların birbirlerine ve hakemlere selamı ile başlar ve biter. 3 devrenin sonunda eşitlik varsa, üçüncü devrenin sona ermesinden sonra bir dakikalık dinlenme süresi verilir ve daha sonra altın vuruş denilen son vuruşların yapılacağı iki dakikalık dördüncü devre başlar veya ceza puanları değerlendirilerek maç sona erer.

Kural dışı hareketler yapan, kafa atan, yere düşen sporcuya vuran ya da komutlara aykırı hareket eden sporcu eksi puan alır. 3 eksi puan almış olan oyuncu hükmen yenik sayılır. Belden yukarı olması şartıyla vücuda ve kafaya tekme atmak serbesttir. Kafaya yapılan darbeler çok zor, riskli fakat daha etkilidir. Tekvando müsabakalarının belirli kuralları vardır. Bu kurallar; belden aşağı vurmak, kafaya ve yüze yumruk atmak, rakibin arkasına ya da sırtına vurmak, rakibi tutmak, itmek veya çekmek, çizginin dışına çıkmak, rakibe çelme takmak, kasıtlı olarak yere düşmek veya yaralıymış gibi davranmaktır.

POOMSE
Poomseler asla gösteri amaçlı değildir.Taekwondonun kendisi için çok gerekli olan çalışma kalıpları ve şablonlarıdır.Bu konunun niye önemle altını çizdiğimi anlamışsınızdır.Çoğu taekwondo çalışanı poomseleri şuursuz bir şekilde sadece gösteri hareketleri zannederek çalışmaz ve üzerinde durmazlar.Bu nedenlede poomseleri yapamaz ve gerçek anlamlarını bilemezler.Zannederim bu yüzdende iyi bir müsabıkta olamazlar.
Poomse nedir? Poomse beceriler üzerine odaklanmış modeller kalıplar oluşturarak ,beceri ve hareketlerin geliştirilmesini sağlayan standardize edişmiş kalıp hareketlerdir.Her taekwondocu bu standart hareketleri takip ederek ve uygulayarak daha zor becerileri yapma yeteneği kazanabilir
Bu nedenle poomse bir çalışma metodudur.Ve parçaları taekwondodaki temel beceri hareketleridir.Temel dövüşme tekniklerinin kalıpları ,örnekleridir.Bu nedenle taekwondodaki beceri ve teknikleriniz güzel değilse bilin ki daha işin başından poomsenin önemini anlayamamış ve çalışmamışsınız demektir.

TAEGEUK

1 Jang :

BTCB –Poomsae

Taegeuk 1 Jang “Keon” sembolü ile temsil edilir, 8 Kwaes ( kehanet işaretleri ) anlamına gelen bu sembol cennetteki mutluluk ve Çin felsefesine göre hayatın aslını oluşturan eril eleman olarak Taegeuk 1 Jang’ı tasvir eder. Keon sembolü evrendeki bütün her şeyin yaradılış başlangıcı olarak kabul edilir, Taekwondo eğitimi kapsamında Taegeuk 1 Jang uygulaması yaptırılır.

Bu eğitimde poomsae’in özelliklerini sıralamak gerekirse pratikte kolayca uygulanabilir olması, uzunca bir yürüyüşten oluşması ve basit hareketlerden meydana gelmesidir, bu özelliklere benzer olanları sıralamak gerekirse arae -makki, momtong – makki, momtong – jireugi ve ap – chagi. Bu poomsae, sekizinci kademe öğrencilerine uygulanır.

2 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “Tae” Taegeuk 2 Jang’ı sembolize eder.İçteki ruhani sebatlılık ve dıştaki yumuşaklık anlamına gelen işaretleri gösterir. Taegeuk poomsae yeni gelişmiş bir olgul- maki sunumudur.Ap-chagi hareketleri Taegeuk 1 Jang’dan daha fazla sıklıkta görülür.Bu poomsae yedinci kademe öğrencilerine uygulanır.

3 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “Ra” Taegeuk 3 Jang’ı sembolize eder.Sıcak ve aydınlık görünümü temsil eder. Bu sembol, eğitim için gerekli olan bir kısım adaleti ve gayreti barındırmak, eğitilenleri de buna teşvik etmektir. Bir başarıyı tamamlayana poomsae kuralına göre eğitilenlere terfi olarak mavi bir kuşak verilir. Taegeuk 3 Jang’ı içeren yeni hareketler sonnal-mok-chigi, sonnal-makki ve dwit-kubi duruşudur.Poomsae özellikleri ile birbirini izleyen maki ve chigi, süreklilik gösteren jireugis’dir.Üzerinde durulan nokta, şiddet veya kuvvetin, mukabil hücum karşısında, karşı tarafın

( karşı kuvvetin ) chigi olma durumudur.Bu poomsae altıncı kademe öğrencilerine uygulanır.

4 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “ Jin” Taegeuk 4 Jang’ı sembolize eder. Büyük bir güç ve itibarı ( şerefi ), gök gürlemesine benzeterek temsil eder. Taegeuk 4 Jang’ı içeren yeni hareketler sonnal-momtang-makki, pyon-son-kkeut-jireugi, jebipoom-mok-chigi, yop-chagi, momtong-bakkat-makki, deung-jumeok-olgul-apchigi ve mikkeurombal ( serbest adım ) yeni tekniklerdir. Kyorugi ve dwit-kubi için hazırlanmış olan değişik hareketler yeni tekniklerin özelliği durumundadır. Bu poomsae, beşinci kademe öğrencilerine uygulanır.

5 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “Son” Taegeuk 5 Jang’ı sembolize eder. Her ikisinin de rüzgarı temsil eden anlamlarıyla kuvvet (kabiliyet,olabildiğince güçlü ) ve durgunluk , ona nazaran da güç ve iradesizlik ( zayıflık ) bunları birbirine ölçüt olarak gösterir. Taegeuk 5 Jang’ı içeren yeni hareketler me-jumeok-maeryo-chigi, palkup-dollyo-chigi, yop-chagi&yop-jireugi, palkup-pyo-jeok-chigi ve karşı duruşları da kkoa-seogi, wen-seogi ve oreun-seogi’dir.Birbirini izleyen bu özellikler makkis’e kadar, area-makki ve momtong-makki , aynı zamanda chigi koşmadan sonra yapılması gerekendir.

Bu poomsae, dördüncü kademe öğrencilerine uygulanır.

6 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “Kam” Taegeuk 6 Jang’ı sembolize eder, sürekli akış ve yumuşaklık anlamına gelen suyu temsil eder.Taegeuk 6 Jang’ı içeren yeni hareketler han-sonnal-olgul-bakkat-makki, dollyo-chagi, olgul-bakkat-makki ve batang-son-momtong-makki ayrıca pyonhi-seogi (rahat duruş) sayılabilir.Bu hareketlerden birini uygularken mekan üzerinde yeniden ayakları üstüne düşerken çok dikkatli olmaları tavsiye edilir. Sonra dyollyo-chagi ve eli hafifletmek ile avuç içinin ayrımını serbest bırakmak esnasında bir batang-son momtong-makki, palmok-makki içinden daha aşağıdadır.Bu hareket üçüncü kademe öğrencilerine uygulanır.

7 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri olan “Kan” Taegeuk 7 Jang’ı sembolize eder, zihninde tartmak ve dayanıklılık anlamına gelen dağı temsil eder. Taegeuk 7 Jang’ı içeren yeni hareketler sonnal-arae-makki, batangson-kodureo-makki, bo-jumeok-kawi-makki, mureup-chigi, momtong-hecho-makki, jechin-du-jumeok-momtong-jireugi, otkoreo-arae-makki, pyojeok-chigi, yop-jireugi ve beom-seogi, juchum-seogi gibi duruşlardır.Düzgün bağlantılı hareketler eğitim için önemlidir. Bu poomsae, ikinci kademe öğrencilerine uygulanır.

8 Jang :

Sekiz kehanet işaretlerinden biri ve sonuncusu olan “Kon” Taegeuk 8 Jang’ı sembolize eder, Çin felsefesinde evrenin dişil öğesini ve evreni temsil eder, temel kaynak ve barınma hem de başlangıç ve son anlamına gelir. Bu işaret, sekiz Taegeuk poomsae’nin sonuncusudur.Öğrencilerin siyah kuşağa sahip olabilmeleri için terfi ya da atlama sınavını geçmeleri gerekmektedir. Taegeuk 8 Jang’ı içeren yeni hareketler dubal-dangsong-bakkat-palmok-momtong-kodureo-bakkat-makki, twio-chagi ve palkup-dollyo-chigi’dir. Güç, doğruluk üstüne kurulmuş bir basamak, farklı bir jumping-over vuruşu ve dubal-dangsong ( alternatifi havada atlama veya sıçrama vuruşu ) arasında teşvik edici olmak zorundadır. Bu poomsae, birinci kademe öğrencilerine uygulanır.

POOMSAE KORYO

Koryo poomsae, alim ya da bilgili bir adam anlamına gelen “seanbae” ile sembolize edilir,bu adamın güçlü, hareketli bir savaşçı ve bir o kadar da dürüst, erdemli, iyimser özelliklere sahip biri olarak anlatılır.Hareketlilik, kalıtımla geçen özellikleri, Koryo’nun çağını meydana getirir. Koryo’nun çağlar boyunca kalıtımla geçmiş özelliklerini çok hareketlilik tamamlar. Palhae ve uygulanabilir Koryo poosae , geçmişten günümüze kolayca organize edilebilinmiştir. Bu poomsa’de görünen yeni teknikler kodeum-chagi, poeun-sonnal-bakkat-chigi, sonnal-arae-makki, khaljaebi-mureup-nullo-kkokki, momtong-hecho-makki, jumeok-pyojeok-jireugi, pyonson-kkeut-jecho-jireugi, batang-son-nullo-makki, palkup-yop-chagi,me-jumeok-arae-pyojeok-chigi,v.s. bu teknikleri sadece siyah kuşaklar uygulayabilir. Jumbi-seogi ve tong-milgi akla ait ya da zihinsel, eldeki bir durumu birleştirerek, tıpkı karnın üst kısmı ile karnın daha aşağısı arasındaki bütünlük gibi “Sin” (ilahi, tanrısal hak ) ve “Jeong” (ruh) arasında da ortak bir nokta ile yakınlaşır. Poomsae’nin ana çizgisi, Kore dilinde alim bir adam (“seonbae”) ya da erdemli bir adam (“seonbi”) anlamına gelen Çin yazıtında tasvir edilmiştir.

POOMSAE KEUMGANG

Keumgang, kelime anlamı mücevher ; sertlik ve düşünceleri birleştirme anlamında kullanılan, Kore yarımadasının üstünde Keumgang Dağı’nda, ulusal ruhun merkezi olarak kutsallaşmıştır ve “Keumgang Yeoksa” (Keumgang Savaşçısı) Buddha ile adlandırılmıştır.Buddha, en güçlü ve en kuvvetli savaşçı kişiyi tanımlar.Bu poomsae’nin içeriğini oluşturan yeni teknikler batangson-teok-chigi, han-son-nal-momtong-an-makki, Keumgang-makki, santeoul-makki, kheun dol-tzogi (büyük destek) ve hak-dari-seogi.Poomsae çizgisi, Çin yazıtının sembolüdür.Hareket, kuvvetli ve tamamen dengeli olmalı bu yüzden de siyah kuşağın itibarına ve şerefine uygun olmalıdır.

POOMSAE TAEBAEK

Taebaek bir dağın ismi ile anılarak Tangun’da “aydınlık dağ” adını almıştır.Tangun’da Koreliler’in kurucusu, ülkenin hükümdarı ve aydınlık dağın kutsal ruhunu temsil eden kişidir ve Tangun’un düşüncesinde “hongik ingon”(hayırsever fikir) yer alır.Kalabalık gruplarda ve merkezi alanlarda Taebaek düşüncesi yaygındır.Fakat Mt. Paektu,tipik Kore insanı geçmişinde Taebaek poomsae’si gibi düşünce yaygınlaşmamıştır. Poomsae Taebaek’deki yeni teknikler sonnal-arae-hecho-makki, sonnal-opeo-japki (tutunma), japhin-son-mok-ppaegi, Kumkang-momtong-makki,deung-jumeok-olgul-bakkat-chigi, dol-tzeogi (destek) v.s. Poomsae çizgisi tıpkı bir Çin yazıtındaki sembol gibi cennet ve dünya arasındaki bağ, köprüye benzetilen, dayanağını insanoğlunun varoluşuna bağlayan cennetin düzenini tasvir eder.Poomsae hareketlerinin büyüklerinden olan momtong-makkis ve chigis’dir.

POOMSAE PYONGWON

Pyongwon, geniş ve engin bir alanda, bir düzlükte yürümeye alışma (ayakları üstünde durabilme) anlamına gelir.Bütün yaratıklar için hayatın kaynağı Pyongwon’dur.Ve insanoğlu hayatını, o sahaya yerleşerek sürdürür. Poomsae pyongwon, huzurlu düşünceye dayalı ve mücadele ilkelerinden mütevellit başlangıcı kullanır. Yeni teknikleri içeren bu poomsae palkup-ollyo-chingi, kodureo-olgul-yop-makki, dangkyo-teok-jireugi, meongye-chigi, hecho-santeul-makki, vs. Jumbi-seogi, moa-seogi-wen-kyop-son teknikleridir.Bunlar sağlam bilgi toplamaya ihtiyaç duyulan başlangıç ve insan yaşamının kaynaklarıdır.Değişime açık bir nesil ve dönüşümü kolay poomsae çizgisi anlamındadır.

POOMSAE SIPJIN

“Sipjin”geçmişten günümüze kadar gelen düşüncelerin kelime karşılığı “Sipjin”’dir.Uzun ömürlü on tane canlı topluluğudur.Şöyle ki, güneş,ay,dağ,su,taş,çam ağacı,ezeli gençliğin şifa otu, kaplumbağa,geyik ve turna kuşu.Onlar iki cennet vücudu,üç doğal kaynak,iki bitki ve üç hayvan bütün hepsi insanoğlu inancı ya da itikatıdır,umut ve sevgi.Bunlar poomsae sipjin’i sembolize eder.Yeni teknikleri içeren bu poomsae hwangso-makki,son-badak-kodureo-makki,opeun-son-nal-jireugi,son-nal-arae-makki,bawi-milgi,son-nal-deung-momtong-hecho-makki,kodeo-olligi,chettari-jireugi, son-nal-otkoreo-arae-makki,son-nal-deung-momtong-makki on tanesi sayılabilir.Çin yazıtında yer alan bu on hareket sonsuz veya mutlak bir numaralama yani ondalık sistem formatında kullanılır.Sonu gelmeyen büyümeyi gösterir.

POOMSAE JITAE

Jitae’nin kelime anlamı el ve ayakları üstünde durarak gökyüzüne bakmak.Yeryüzünde yaşamak için vuruş yaparak mücadele veren değişimeyi ve atlamayı denemek.Bu nedenle, poomsae sembolleri çeşitli beden hareketlerini meydana çıkartır.Varoluş için insanoğlunun gücü, insana yön verir. Yeni teknikler içeren bu poomsae,han-son-nal-olgulmakki,keumkang-momtong-jireugi ve mejumeok-yop-pyojeok-chigi hareketleri sayılabilir.Poomsae çizgisi, cennete karşı insanın ayakta durmasıdır.

POOMSAE CHONKWON

Chonkwon’ın kelime anlamı cennetin en büyük gücü, bütün canlıların yaşam kaynağı ve kendi kendinin kainatı. O’nun yaradılışı sonsuz yeteneğin gücü ile değişimi tamamlamasıdır.

İnsanoğlu cennetteki bütün toprak şekillerinin isimlerini ve anlamlarına sahip olmuştur.Çünkü onlar cennetin kudretinden korkmuşlardır. 4000 yıl önce Koreliler’in lideri “Hwanin” Cennet Kralı seçilmiştir.O, merkezin yakınında bir kasabada cennette yaşar, cennet denizi ve cennet dağı, yalın,gösterişsiz olmasına rağmen göksel bir yarış başlatır ve kaynağı Taekwondo’dan gelir.Poomsae Chonkwon, yüce tarihi bir geçmişe ve bugüne kadar gelebilen toplanmış bilgiye dayanır. Yeni teknikler içeren bu poomsae, nalgae-pyogi, bam-jumeok-sosum-chigi, hwidullo-makki, hwidullo-jabadangkigi, keumgang-yop-jireugi, taesan-milgi vs.ve yere çökerek yürüyüş hali.

Eylemlerin özellikleri büyük hareketler ve kolun bölümlerinin oynak yerlerinin(dirsek) yumuşak vaziyet halini almasıdır.Böylece Chonkwon düşüncesinde büyüklük sembolleşir.Poomsae çizgisi “T”, cennetten gelen bir adamı sembolize eder, cennetin geleceğini beyan eder.Tapınma yeri olan cennet, yüce bir güçle meydana gelmiş ve insan ile donatılmış topluluk arasında birlik oluşturmuştur.

POOMSAE HANSU

“Hansu”nun kelime anlamı, bütün canlıların gelişiminde önemli yere sahip olan

yaşamın kaynağı suyu temsil eder.Hansu sembolü hayatın başlangıcı olan doğumu ve yetişkinliği,barışçıl&zayıflık,alicenaplık&ahenk ve elverişli şartlara uyum sağlama gibi çeşitli özellikte anlamlara “han”gelebilir.Yani bir ülke adı,topluluk adı,büyüklük,düzlük,uzunluk ve cennetin varlıkları ve gecenin ilk saatleri,uzman kişi adları gibi olabilir.Hele ki,bu anlamlar geçmişte kalmış ve organize olmuş grup adlarını da alabilirse …

Yeni teknikler içeren bu poomsae,son-nal-deung-momtong-hecho-makki,me-jumeok-yang-yopkuri-chigi,kodureo-khaljaebi,an-palmok-arae-pyojeok-makki,son-nal-keumgang-makki,vs. ve aynı zamanda modum-bal duruşu.

Hareketler,su gibi yumuşak uygulanmalı fakat hiç durmayan bir damla su gibi toplanarak bir okyanus yapar.Bu poomsae çizgisi Çin yazıtındaki su anlamını sembolize eder.

POOMSAE ILYEO

Ilyeo, büyük bir Budist Rahibi olan Silla Dynasty’i temsil eder.Ünlü filozof düşünürü Saint Wonhyo,poomsae ilyeo özelliklerini ve bedeni bu kademe de öğretir.Bu özellikler bir kademe,bir çizgi ya da bir işaret olabilir ve sonunda içinden biri seçilir.Bu nedenle poomsae ilyeo ruh ve beden uyumunu düzenler.Savaşa ait sanatçı ruhu ve özveriyi,uzunca bir eğitim sonrası çeşitli teknikler ve ruhsal kültürle birlikte tamamlayarak Taekwondo için pratik eder.

Yeni teknikler içeren bu poomsae,son-nal-olgul-makki,wesanteul-yop-chagi,du-son-pyo (iki elin açılması) bitureo-jabadangkigi,twio-yop-chagi ve ogeum duruşu-hakdari-seogi.Jumbi-seogi bo-jumeok-moa-seogi’dir.Bu poomsae çizgisi mükemmel Budizm içinde uyum sağlar.

Kısaca Taekwondo Tarihi :

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE’ de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslararası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 208 ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir. Taekwondo sporunun Ülkemize gelişi de 1960’lı yıllara rastlamaktadır.

Taekwondo Nedir ?

Taekwondo el ve ayaklarla yapılan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.

Tae Kwon Do ‘yu oluşturan Üç Kelimenin Anlamları :

TAE: Ayak,

KWON: El anlamına gelmektedir.

DO: Prensipler, kurallar, İzlenilmesi gereken yol.

Taekwondo Branşları Nelerdir?

Gyorugi: Karşılıklı mücadele.

Poomsae: Temel el ve ayak teknikleriyle yapılan kompozisyonlar. Hayali mücadele.

Gyok Pa: Kırış.

Hosin Sol / İlbo Taeryon: Yakın savunma.

Taekwondo’nun Kurucusu Kimdir ?

Taekwondo’nun dünya üzerindeki son halini belirleyen, sistem olarak kurucusu Kore’li bir asker olan “General Choi Hong Hee”dir.

WTF – ITF Nedir ?

WTF: World Taekwondo Federation / Dünya Taekwondo Federasyonu; Taekwondo’nun en yaygın, evrensel geçerliliği dünyadaki tüm kıtalarda kabul edilmiş, akademik olarak araştırma geliştirmeleri, çağa uygun güncellemeleri,  sayesinde Taekwondo’nun Dünya Olimpiyat Oyunlarına Kabul edilmesini sağlayan sistemdir.

“Gyorugi”de koruyucu sistemi vardır, Olimpiktir.

“Poomse” yarışmaları vardır.

“Gyok Pa” yarışmaları vardır.

“İlbo Taeryon” vardır.

ITF: International Taekwondo Federation / Uluslararası Taekwondo Federasyonu; Taekwondo’nun geleneksel tarzını devam ettiren bir sistemdir. Her ülkede geçerliliği yoktur. Dünya Olimpiyat Oyunlarında yer almaz.

“Gyorugi”de koruyucu sistemi yoktur (çıplak el ve ayak), Olimpik değildir.

“Hyong” yarışmaları vardır.

“Gyok Pa” yarışmaları vardır.

“İlbo Taeryon” vardır.

Taekwondo Bir Dövüş Sporu mudur ?

Taekwondo öncelikle ruh ve beden sağlığı için yapılan bir “Savunma Sporu”dur, Mücadele Sporudur. Sporcuda; Saygı, Özgüven, Cesaret, Sabır, Çalışma, Azim, Kararlılık, Ani Karar Verme, Hazır Bulunuşluluk ve Dinç Kalmak gibi kavramlar ister. Bunlar, sporcuda zamanla gelişen özellikler/kazanımlardır. Taekwondo’da rakibe zarar vermek için değil; rakipten puan alabilmek, puan üstünlüğü elde edebilmek için kontrollü-mantıklı-doğru el ve ayak vuruşları yapılır.  (Mesela futbolcularda, futbol topuna; zarar vermek, patlatmak amacıyla vurmazlar. Ama topun ilerlemesi hedefe ulaşması için mantıklı ve doğru vuruşlar gerekmektedir.)

Dünya’da Bağlı Olduğumuz Taekwondo Kuruluşları Nelerdir ?

WTF – KUKKIWON – ETU – WTE

WTF : THE WORLD TAEKWONDO FEDERATION

KUKKIWON :  THE WORLD TAEKWONDO HEADQUARTERS

ETU : EUROPEAN TAEKWONDO UNION

WTE : WORLD TAEKWONDO EUROPEAN

WTF Başkanı Kimdir?

WTF Başkanı : Sayın “Dr. Chongwon CHOUE” dur.

   Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Kimdir ?

TTF Başkanı : Sayın “Doç.Dr.Metin ŞAHİN” dir.

   Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Kimdir ?

Muğla Taekwondo İl Temsilcisi : Sayın “Uğur GÖKTAŞ”dır.

   Bağlı Bulunduğunuz Spor Teşkilatları Hangileridir ?

* Gençlik ve Spor Bakanlığı / Spor Genel Müdürlüğü

* Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı

* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

* Federasyon İl Temsilciliği

* ………………………Spor Kulübü Başkanlığı

   Taekwondo Antrenörünüz Kimdir ?

Sayın “………………………………………………”

   Türkiye’nin Kadınlarda Taekwondo’da ilk Dünya Şampiyonu Kimdir ?

Kadınlarda İlk Dünya Şampiyonumuz : Sayın “Tennur YERLİSU” dur.

   Türkiye’nin Erkeklerde Taekwondo’da ilk Dünya Şampiyonu Kimdir ?

Erkeklerde İlk Dünya Şampiyonumuz : Sayın “Yılmaz HELVACIOĞLU” dur.

   Türkiye’nin  Taekwondo’da ilk Olimpiyat Şampiyonu Kimdir ?

İlk Olimpiyat Şampiyonumuz : Sayın “Servet TAZEGÜL” dür.

   Taekwondo’da “Do Prensipleri” Nelerdir ?

Do; Ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken yol anlamına gelen, içeriği oldukça fazla dolu bir kelimedir.

Kısaca;

* Saygı * Sevgi * Sabır * Nezaket * Alçakgönüllülük * İyi niyet * Birlik * Dinç kalmak gibi prensipleri vardır.

   Taekwondo’da “8 Do Prensibi ve Öğretisi”

1- Doğru konuşmak
2- Doğru dinlemek
3- Doğru bakmak
4- Doğru düşünmek
5- Doğru hareket etmek
6- Doğru emir vermek
7- Doğru emir almak
8- Doğru hizmet etmek

  Bir Taekwondocu Kısaca Nasıl Olmalıdır ?

Bir Taekwondocu; saygılı, sabırlı, iyi niyetli, güleryüzlü, hoşgörülü, alçakgönüllü, yardımsever, dürüst, ahlaklı, çalışkan, doğa sevgisi ve hayvan sevgisi olan, dayanıklı, uyanık ve her an herşeye hazır ve dinç olmalıdır.

   Taekwondo Elbisesine Ne Denir ?

Taekwondo elbisesine DOBOK Denir? Dobok Beyazdır, Beyaz; Barışı, Saflığı, Temizliği, Her An Öğrenmeye Hazır oluşu simgeler.   Taekwondo’da Kuşaklar ve Anlamları Nelerdir ?

Taekwondo’da Kuşakların Dereceleri, Anlamları ve Poomseleri;

10.Gıp – BEYAZ: Tohum, Başlangıç / Teguk Chrigi-Chagi (Temel 12 Teknik)

9.Gıp – Beyaz Sarı / Teguk Sa Chrigi (Temel 4 Bölge Hareketleri)

8.Gıp – SARI: Tohumun toprağa düşmesi / Teguk İl Jang (1. Poomsae)

7.Gıp – Sarı Yeşil / Teguk İ Jang (2. Poomsae)

6.Gıp – YEŞİL: Tohumun filizlenmesi / Teguk Sam Jang (3. Poomsae)

5.Gıp – Yeşil Mavi / Teguk Sa Jang (4. Poomsae)

4.Gıp – MAVİ: Göğe doğru yükseliş / Teguk O Jang (5. Poomsae)

3.Gıp – Mavi Kırmızı / Teguk Yuk Jang (6. Poomsae)

2.Gıp – KIRMIZI: Olgunluk, dikkat, tehlike / Teguk Chil Jang (7. Poomsae)

1.Gıp – Kırmızı Siyah / Teguk Pal Jang (8. Poomsae)

1.Dan – SİYAH: Varoluş, yeni tohumlar / Koryo Poomsae

   Gıp ve Dan Nedir ?

Gıp : Renkli kuşak dönemi olan Öğrencilik Seviyesini belirtir.

Dan : Siyah Kuşak dönemi olan Ustalık Seviyesini, kıdemini belirtir.

   Taekwondo’da Vücudun Seviyeleri:
   Are: Aşağı seviye (Kuşaktan aşağısı)
   Momtong: Orta seviye (Kuşak ile boyun arasında kalan bölge)
   Olgul: Üst seviye (Boyundan yukarısı)

  Bazı Ayak Teknikleri :

Tae Ayak – Ba Tekme – Chagi Ayak Teknikleri anlamına gelir.
Bal Dıng Chagi:
Bandal Chagi:
Bitro Chagi:
Yop Chagi:
Ahp Chagi:
Dollyo Chagi:
Bande Dollyo Chagi:
Naeryo Chagi:

   Bazı El Teknikleri :

Kwon El – Jumok Yumruk – Chrigi El Teknikleri Anlamına gelir.
Jumok Chrigi:
Dıng Jumok Chrigi:
Bakkat Chrigi:
Sonnal Chrigi:
Son Kıt Chrigi:
Agum Son Chrigi:

   Taekwondo Yemini

Bizler Atatürk yolunda müşterek gayede birleşmiş bulunuyoruz.
Bizler ruh ve vücutlarımızı DO Prensiplerine göre eğitiyoruz.
Bizler yönetmelik ve kurallara uyacak, bağlı bulunduğumuz spor teşkilatına ve hocalarımıza itaat edeceğiz.

   Bazı Güzel ve Özlü Sözler :

“Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır.”

“Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.”

“Taekwondocu Herşeyi Kırabilir, Fakat Bir İnsan Kalbini Asla”

“Saygı Duymazsanız, Saygınlığınız Olmaz”

“Ben Hocamın Gölgesine Dahi Basmam”

“Kuşak Belde Değil, Beyindedir”

“Antrenmanda Terlemeyen Müsabakada Ağlar”

“Başarıya Giden Yol; İstemek, İnanmak ve Azimle Çalışmaktan Geçer.”

   Taekwondo’da Terminoloji / Komutlar:

* Charyot : Esas duruş. (Ayaklar birleşik, eller yanlarda yumruk)
* Könye : Selam Ver. (Baş ve gövde ile öne doğru eğilerek)
* Guki : Bayrak  –  Dehayo :  için (Bağlaç)
* Sabom : Hoca
* Jeja : Taekwondo Öğrencisi
* Dobok : Beyaz Taekwondo Elbisesi
* Heye : Bele Takılan Kuşak
* Do Jang / Dojo
* Guki Dehayo Könye : Bayrak İçin Selam
* Sabo(m) Dehayo Könye : Hoca İçin Selam
* Moyo : Sıraya Geç
* Cumbi : Gereken Duruşa Geç (Poomsae veya Gyorugi için)
* Şiyo : Rahat
* Dıng : Çift Uygula
* Torama : Dönerek Uygula
* Teodora : Geriye Dönüş
* Shijak : Başla
* Kalyo : Ayrıl
* Gıman : Bitti
* Chonk : Mavi
* Hong : Kırmızı

KORUYCU EKİPMANLAR

* Hogu : Koruycu Yelek
* San Bo Jang Kap :  El üstü Koruyucuları
* Palmok Bode : Ön Kol Koruyucu
* Jung Kang Yi Bode : Ön Bacak (Kaval) Koruyucu
* Nang Shim Bode : Kasık Koruyucu
* Muh Ree Bode : Kafa Koruyucu (Kask)
* Eep Bode : Dişlik

SAYILAR

– Hanna : Bir
– Dul : İki
– Set : Üç
– Net : Dört
– Dasot : Beş
– Yesot : Altı
– İlgop : Yedi
– Yeodol : Sekiz
– Ahop : Dokuz
– Yeol : On

SIRA SAYILAR

– İl : Birinci
– İ: İkinci
– Sam : Üçüncü
– Sa : Dördüncü
– O : Beşinci
– Yuk : Altıncı
– Chil : Yedinci
– Pal : Sekizinci
– Ko : Dokuzuncu
– Şip : Onuncu

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın