Veled Evlad Veladet Vildan Vülide Ne Demektir?

Veled Evlad Veladet Vildan Ne Demektir?


Veled : Erkek Çocuk veya Oğlan veya Oğlan Çocuğu Demektir.

Evlad : Çocuklar demektir, Türklerde Çocuk sahibi olmak manası ve Osamlanlıcada evladı ıyal şeklinde dir aynı mana yani Çocuk sahibi olmak manası taşır.

Veladet : Doğum, doğma, doğuş manası taşır.


Vildan : Fidan mastarı ile aynı mana taşır yeni yetişmiş oğlanlar demektir yada genç delikanlılar manası taşır. Delikanlı  kelimesi hem Oğlan için hem de Kız için kullanılır unisextir.

Vülide : Doğdu, “Vülide Hezil (Hazel) leyle”, “Bu Gece Doğdu” demek (Vülide Hazel Leyle Demek : Deltoidden Horizontal geçiş, Vülide Hazil Leyle Demek : Deltoidden Vertikal geçiş demek olur)

Was bedeutet Veled Evlad Veladet Vildan?


Veled: Bedeutet einen Jungen oder einen Jungen oder ein Jungenkind.

Evlad: Es bedeutet Kinder, auf Türken bedeutet es, ein Kind zu haben, und auf osmanisch-türkisch ist es evladı ıyal, es hat die gleiche Bedeutung, nämlich ein Kind haben.

Veladet: Es bedeutet Geburt,

Vildan: Es hat die gleiche Bedeutung wie der Bäumchen-Infinitiv, es bedeutet frisch erwachsene Jungen oder es hat die Bedeutung von kleinen Jungen. Das Wort Lad wird sowohl für Jungen als auch für Mädchen verwendet, es ist unisex.

Vülide : Geboren bedeutet “Vülide Hezil leyle”, “Born Tonight”

Vülide Hazel Leyle bedeutet : horizontaler Übergang vom Deltamuskel,
Vülide Hazil Leyle bedeutet : Es bedeutet vertikaler Übergang vom Deltamuskel

What does Veled Evlad Veladet Vildan mean?


Veled: Means a Boy or a Boy or a Boy Child.

Evlad: It means children, in Turks it means to have a child and in Ottoman Turkish it is evladı ıyal, it means having a child.

Veladet: It means birth,

Vildan: It has the same meaning as the sapling infinitive, it means newly grown boys or it has the meaning of young boys. The word lad is used for both Boy and Girl, it is unisex

Vülide : Born means “Vülide Hezil leyle”, “Born Tonight”

Vülide Hazel Leyle means : It means Horizontal transition from Deltoid,
Vülide Hazil Leyle means : It means Vertical transition from Deltoid

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın