The Spectrum “Ümmeti Necat” Nedir? Ümmeti Necat Kimlerdir?

The Spectrum “Ümmeti Necat” Nedir? Ümmeti Necat Kimlerdir?

Buna Sebeb olan şey, Allah’ın (Tanrının) varlığını inkar edip, onun yokluğunu ispat etmeye çalışmak yüzünden…
Nakşibandi Tarikatında buna “Nefyi ispat” da derler.

“Nefyi ispat”  makamına kavuşmak in “La ilahe illallah” Zikri beli bir usül ile günde 101 bin defa zikredilir, ve sonlara doğru yaklaşınca bir Yılan görünür ve gelir ve boynunuza dolanır. Eğer bu yılandan korkarsanız o yılan sizi boğar ve öldürür, o yılan nefs yılanıdır.

Aslen Nakşibandi Tarikatında ki bu öğretiye yani “Nefyi ispat” ki,  Seyri sülük yolculuğunun sonu ve, kemale ermeden önceki haldir. Seyri sülük demek te, işte insan olacak lokmaların, bir bedende toplanip haşrolup, insan dölü  veya tohumu olan meni olmaya, ondan sonra da babadan anneye vaaz olup geçmeye, sonra da anne rahminde döllenip, taa bir insan babesi olup, dünyaya doğmağa kadar olan yolculuktur. işte o yolculukta bazı bebekler bir tehlike atlatırlar ki işte o göbek kordunun bebeğin doğmadan önce anne rahminde bebeğin boynuna dolanması Tehlikesi, böyle bir bebek son imtahanı başarırsa, o kordon dan kurtulur, ve doğup dünyaya gözlerini açar, son imtihani başaramazsa, işte o yılan, yada nefis yılanı, yani göbek kordunu onu boğar öldürür, ve ölü doğar. (yeni dünyada, ahirrette, veya cennette)
Bu öğretiye Hinduizm de Tanrı Şiva öğretisi olarak yer verilir.

Sefer ayının ikinci evresinde olan yıldızların mehdi ile buluşması ve kavuşma sonrası yani ikinci evre yani minerenin alemindeki hilal gibi iki hilal cakışınca, yani doppel sefer veya doppel safir yani sarı nur yada sarı lamba yanınca olan olay ve o lamba altındaki doğum ve deccalın ve ordusunun ‘CERN’ dekinden daha büyük bir hadron çarpıştırıcı ile atomu tekrar çarpıştırması sonucu açılan delik ve deliğin semadaki yansıması dairesel GATE doppel yani  iki katlı gökkuşağı oluşması ve johannesler  yeni doğan derviş yunuslar ve 3 cinsiyetli veyada  cinsyetsiz çocuklar ve deniz atı cibililyatı gib hem erkek hemde çocuk doğurabilecek bir insan türü “Katır Doğurunca Kıyameti bekleyin” hadisi bu bebekler vedud yani hem sevebilen hemde sevilen hem erkek hemde dişi sıfır çizgisinde doğan çocuklar ve sıfır artı bir ve eksi bir 3lü yani ve bunu böyle bir çocuğu kabullenemeyen analar ve çocuğunu atıp kaçan anneler ve o ndan kurtuldum diyen anneler ve insalığın son tohumları bozuk tohumlar “son cennetlikde cehennemden çıkıp cennete geçince” ayeti veya hadisi
o nun önceki hali olan ermeden soğuk vuran meyvalar yada daha çiçekken kar yağıp donan çiçekler ve meyvasız ağaçlar bitkiler kuruyan dünya  devre sonu ve kapanış yani

Güneşin Batıdan doğması, bir başka söyleyiş ile, doğduğu yerden batması, yani doğar doğmaz ölen çocuklar, yıldızlar, doğduğu yerden batan güneşler, yani fizik te ki kararsız elementler vakti, varolma sorunu yaşayan insanlık, son çocuklar.

THE END

KIYAMET

“Ümmeti Necat”

Şimdi Orhun Kitâbeleri’ne şöyle kısaca bir göz atalım:


” Ben Türk Bilge Kağan; doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar hep milletler bana bağlıdır. Bunca milleti hep düzene soktum, ilerlettim. O’nları kurtarmak için orduyu doğuya  sevk ettim. Bunca yerlere gittim.

|||>>> Sana Zulkarneyn’den sorarlar. De ki: “Size ondan bahseden (ayetler) okuyacağım.” (18/Kehf 83)

|||>>> Biz ona yeryüzünde (dilediği gibi hareket etme imkânı sağlayan) bir iktidar ve (istediği hedefe ulaştıracak) sebepleri verdik/yolları öğrettik. (18/Kehf 84)

|||>>> O da bir yol tuttu. (18/Kehf 85)

|||>>> Güneş’in battığı yere ulaşınca, onun balçıklı bir gözede battığını gördü. Onun yanında bir topluluk buldu. Buyurduk ki: “Ey Zulkarneyn! Ya onlara azap edersin ya da onlar hakkında iyilik/güzellik yolunu tutarsın.” (18/Kehf 86)

|||>>> Dedi ki: “Zulmeden kimseyi cezalandıracağız. Sonra Rabbine döndürülecek ve (Rabbi) onu çetin bir azapla azaplandıracak.” (18/Kehf 87)

|||>>> “Kim de iman edip salih amel işlerse, ona en güzel mükâfat vardır. Ona da işimizden/buyruğumuzdan yumuşak/güzel sözümüzü söyleyeceğiz.” (18/Kehf 88)

|||>>> Sonra bir yol tuttu. (18/Kehf 89)

|||>>> Sonunda Güneş’in doğduğu yere varınca, (Güneş’le) aralarına hiçbir perde kılmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu gördü. (18/Kehf 90)

|||>>> İşte böyle! Biz onun yanında olan ne varsa hepsinin hakikatini ilmimizle kuşatmıştık. (18/Kehf 91)

|||>>> Sonra bir yol tuttu. (18/Kehf 92)

|||>>> İki seddin arasına ulaşınca, setlerin dışında neredeyse hiçbir söz anlamayan bir topluluk buldu. (18/Kehf 93)

|||>>> Dediler ki: “Ey Zulkarneyn! Şüphesiz ki Ye’cuc ve Me’cuc (topluluğu), yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Sana bir vergi versek, sen de bizimle onlar arasına bir set yapsan (olmaz mı)?” (18/Kehf 94)

|||>>> Dedi ki: “Rabbimin bana verdiği güç ve imkânlar (sizin vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Bana (insan) gücüyle yardım edin ki, sizinle onlar arasında bir set yapayım.” (18/Kehf 95)

|||>>> “Bana demir kütleleri getirin. (Demir) dağların iki yanını eşitlediği zaman körükleyin.” dedi. (Demir kütlelerini) ateş hâline getirince, “Üzerine dökmem için erimiş bakır getirin.” dedi. (18/Kehf 96)

|||>>> (Ye’cuc, Me’cuc) ne onu aşmaya ne de onda bir delik açmaya güç yetirebildiler. (18/Kehf 97)

|||>>> Dedi ki: “Bu, Rabbimin rahmetidir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır.” (18/Kehf 98)

bk. 21/Enbiyâ, 96

|||>>> O gün onları, bir kısmı (diğer) bir kısmı içinde dalgalanır hâlde bırakırız. Sura da üfürülmüştür. Onların hepsini bir araya toplamışızdır. (18/Kehf 99)

|||>>> Cehennemi o gün kâfirlerin (karşısına getirip), öyle bir sunumla sunmuşuzdur ki! (18/Kehf 100)

|||>>> Onlar ki benim zikrime (ayetlerime) karşı gözleri örtülüydü. (Kur’ân’ı) dinlemeye de tahammül etmezlerdi. (18/Kehf 101)

o gün kü kurtarıcı veya MEHDi o yani Zülkarneyn  veya  bir diğeri Oğuz kağan ve bu günlerdeki yani ahirzmandaki kurtarıcıyı da yani mehdiyi de bizim arayıp bulmamızı emrediyor ve karda sürünerekte olsa ona varıp onun gurubuna katılmamızı emrediyor ve kim de gidip katılmazsa gavurlar gibi yani kafirler gibi azab içinde öleceğin bildirmiş hadislerinde Peygamberimiz.

    “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat (Kurtulanalar) olacaktır.”

    buyurmuş. Ashab sormuşlar:

    “Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?”

    Şöyle cevap vermiş:

    “Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır.”

(Tirmizi, İman, 18; İbnu Mace, Fiten, 17)


işte Ahirmzamanda Hz Mehdiyi arayıp bulup O’na katılan O’na ve emrilerine itat edip Allahu Tealan’ın O’na Gösterdiği rota ve istikamatte hareket edereketen, bu devre sonu kapanışından, kurtulacak olanlara, kurtulanlar Ümmeti, veya Kurtulan millet, yada “Ümmeti Necat” denilir.

Esteuzubillah

“Yıldızlar döküldüğünde”
(Ayet)
Kuranda Benim bildiğim kadarıyla  Naziat suresindeydi yok bulamıyorum

Yani  bu olay, çokca yıldız kayması veya, bu günkü lisan ile, meteor yağmuru  görüldüğünde, sapır sapır yıldız kayması, yani spectra görüldüğünde olacak olan olaydır sizin samanyolu dediğiniz halbuki o samanyolu değildir, Hz Muhammed’in Hz Mehdi’ye gidin çağrısına uyup onunla buluşanların oluşturduğu Ümmeti Necatın Yeryüzünden seyrine hareketine  verilen isimdir.

Bu Bir Karoglan Makalesidir

Raşit Tunca

Schrems, 20-21-22 Eylül 2022


EKBiLGi

Kararlı ve kararsız elementler nedir?

Kararli elementler nedir?

notron sayisinin, proton sayisina orani 1’e karsilik gelen, yanisi asagi yukari birbirine esit elementlere denir diye ogrenmistik kimya dersinde.
Kararlı hale gelmek için elektron alan atoma ne denir?

Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar. Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir.
Kararsız elementler nedir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Elektron alan ya da veren atomlara ne denir?

Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar. Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir. Fakat Lityum atomu ise kararlı hale geçerken (1 elektron vererek) katyon haline gelir.
Kararlı yapı ne demek?

basit olarak anlatmak gerekirse, dıaşrıdan bi etkiye maruz kalmadıkça, maddenin koruduğu haldir.
Kararlı ve kararsız atom ne demektir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir. Örneğin karbon atomu, çekirdeğinde 6 veya 7 adet nötron bulunduğunda kararlı olabilmektedir.
Kararlı kararsız ne demek?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir. Örneğin karbon atomu, çekirdeğinde 6 veya 7 adet nötron bulunduğunda kararlı olabilmektedir.
Kararlı yapıda olan elementler nelerdir?

Atomlar kararlı yapıda bulunmak isterler. Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. Helyum 1. katmanda 2 elektronu bulunduğu için kararlı yapıya sahiptir. Neon ve Argon elementleri de son yörüngelerinde 8 elektron bulundurdukları için kararlı yapıya ulaşmışlardır.
Elementlerin kararlı yapıda olması ne demek?

(n = yörünge sayısı ya da periyot sayısı)Son yörüngede ise 8 den fazla elektron bulunamaz. Soygazlar oktet ve dublet kuralına uydukları için kararlı bir yapıya sahiptirler. Doğada element şeklinde bulunurlar diğer element atomları ile kolay kolay bileşik oluşturmazlar.
Kararlı atomlar nedir?

Ayrıca kendisine farklı bir ametal atom bularak elektron ortaklaşması yapabilir.Eğer atom metal ise elektron vererek bağ yapacağı ametal atoma verir.Atomlar kararlı yapıda olduklarında onlara İyon denir.İyonlar ise eğer artı yüklü ise katyon,eğer eksi yüklü ise anyon diye isimlendirilir.
Kararlı atom özellikleri nelerdir?

Kararlı çekirdeklerin nötron sayıları proton sayılarına eşit veya yakındır. Atom numarası 20’ye kadar olan hafif elementler genellikle bu şarta uyduklarından dolayı kararlı çekirdeklerdir. Bazı izotopları hariç bu atomlar kararlıdır.
Atomun kararlı olması neye bağlıdır?

Bir çekirdeğin kararlı olması, belli sayıda nötrona ve protona sahip olmasına oranına bağlıdır. Bu sayıların dışına çıkıldığı zaman, çekirdekler kararsız bir yapı kazanırlar. Kararlı hale gelebilmek için parçalanan bu tür çekirdekler, ‘radyoaktif çekirdek’ ler olarak bilinirler.
Kararlı molekül ne demek?

Kararlı molekül atomlarının elektron sayısı 2, 10, 18, 36, 54 ve 86 gibidir. Bunlar molekülün minimum potansiyel enerjide olmasını sağlayan en istikrarlı birleşimlerdir (Kombinasyon diyecektim ama bu ucubeyi kullanmak istemiyorum. Batılı terimler Fransızca okunuşuyla yazılır ve birleşimin Fransızcası kombinezondur.
Bir atom nasıl kararlı hale gelir?

Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve kararlı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler. Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. Anyon ve katyon iyonların bağ yapma şekilleri farklı olabilir.
Elektron kararlı mı?

Elektron, bazı temel parçacıkların aksine teorik temellerde kararlıdırlar ve daha küçük boyutlu parçacıklara bozunmazlar. Sıfırdan farklı elektrik yüküne sahip parçacıklar arasında en düşük boyuta sahip olan elektronların bozunması, yük korunumunu ihlal etmesi anlamına gelecektir.
Kararsız elementler nedir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Kimyada kararlı olmak ne demek?

Kimyasal kararlılık, kimyada teknik anlamda kullanıldığında kimyasal bir sistemin termodinamik kararlılığı anlamına gelir. Termodinamik kararlılık, bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda oluşur.
Kararlı olmak ne demek kimya?

Kimyasal kararlılık, kimyada teknik anlamda kullanıldığında kimyasal bir sistemin termodinamik kararlılığı anlamına gelir. Termodinamik kararlılık, bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda oluşur.
Nötron kararlı mı?

Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir. Atom çekirdeği dışındaki bir nötron, bir kaç dakika içinde başka parçacıklara bozunacaktır.
Nötron neden kararsız?

Yani, nötron protona dönüştüğünde, Coulomb potansiyelini oluşturacak yeteri kadar enerji açığa çıkmayacak. Dolayısıyla, nötronun Beta Işıması yapmasına çekirdek içinde izin verilmiyor.
Kararsız atom ne demek?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Nötron neden kararlı değil?

Verilen cevap; nötronun aslında çekirdek içinde kararlı olmadığıdır: Mezon alış-verişi ile sürekli protonların ve nötronların dönüştüğü ve bu sayede çekirdek içindeki protonların elektrik yükünden kaynaklanan elektromanyetik itme kuvvetinin üstesinden gelindiği, böylece protonların çekirdek içinde hapis kalabildiği …
Proton kararlı mı?

Elektron ve çekirdeğin içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır.
Proton ve nötron kararlı mı?

Tüm bu atomlar da aynı 3 parçacıktan meydana gelir: Elektronlar, protonlar ve nötronlar. Pek çok açıdan protonlar ile nötronlar birbirlerine benzer. Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir.
Nötron kararsız mı?

Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir. Atom çekirdeği dışındaki bir nötron, bir kaç dakika içinde başka parçacıklara bozunacaktır.
Nötron neden kararsızdır?

Yani, nötron protona dönüştüğünde, Coulomb potansiyelini oluşturacak yeteri kadar enerji açığa çıkmayacak. Dolayısıyla, nötronun Beta Işıması yapmasına çekirdek içinde izin verilmiyor.
Proton neden kararlı?

Serbest haldeyken kararsız olan nötronlar, beta ışıması yaparak kendilerinden daha hafif olan proton ve elektronlara parçalanır. Ancak protonlar, baryon grubu parçacıkların en küçük kütleli üyeleri oldukları için kararlıdır. Çünkü ışıma yaparak daha küçük kütleli parçacıklara dönüşmeleri mümkün değildir.
Kararlı ve kararsız elementler nedir? 13 Uzmanlardan yanıtlar:
Cevaplayan Nehir Büker

Bazı elementlerin sadece bir tane kararlı izotopları vardır. Bu elemanlara monoisotopik denir. Bilinen 26 monoisotopik element vardır. Diğer elemanların birden fazla kararlı izotopları vardır. Örneğin, Kalay (Sn), 10 kararlı izotopa sahiptir. Kararsız İzotoplar Nedir? Kararsız izotoplar, kararsız çekirdeklere sahip atomlardır.
Cevaplayan Buğra Demirel

Bazı elementlerin sadece bir tane kararlı izotopları vardır. Bu elemanlar denir monoizotopik. Bilinen 26 monoisotopik element vardır. Diğer elemanların birden fazla kararlı izotopları vardır. Örneğin, Kalay (Sn), 10 kararlı izotopa sahiptir. Kararsız İzotoplar Nedir? Kararsız izotoplar, kararsız çekirdeklere sahip atomlardır.
Cevaplayan Bülent Koz

Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. Helyum 1. katmanda 2 elektronu bulunduğu için kararlı yapıya sahiptir. Neon ve Argon elementleri de son yörüngelerinde 8 elektron bulundurdukları için kararlı yapıya ulaşmışlardır. Dublet Kuralı. Atomların elektron dizilimini …
Cevaplayan Eylül Tezel

kararlı elementler. notron sayisinin, proton sayisina orani 1’e karsilik gelen, yanisi asagi yukari birbirine esit elementlere denir diye ogrenmistik kimya dersinde. bu bilgiye bagli olarak bunlarin atom numaralari genelde 20’den kucuktur diye de ezberlemistik. en kararli element demir idi o vakitlerde. ingilazca; cool eleman (lar).
Cevaplayan Tevfik Saatchi

Atomlar kararlı yapıda bulunmak isterler. Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. … 2 ve 3 katmanı bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayısını 8 e tamamlamasına oktet kuralı denir.Elektron dizilimini Neon ve Argona benzetmeleridir.
Cevaplayan Ceyda Üçüncü

kararlı ve kararsız denge, kayıtsız denge ile birlikte, fizikteki denge özelliklerinin temel bir parçasıdır.Birçoğunun inandığının aksine, denge sadece vücuttaki değişimin olmaması değildir.. Birkaç çeşit denge vardır ve her biri yerçekimi ve diğer faktörlerin etkileri altında belirli bir hareketin tanımını temsil eder..
Cevaplayan Demir Göktas

kararli ve kararsiz atomlar bİr atomun elektronlarini katmanlara rastgele bİr Şekİlde yerleŞmezler.elememnt atomlarindan kİmyasal Özellİklerİnden dolayi katmanlarinda hedefledİklerİ kadar elektron bulunanlar kararli atom olarak adlandirilir. dİĞer elemet atomlarida elektron dİzİlİmlerİnİ kararli atomlarinkİne benzetmek yanİ kararli yapiya ulaŞmak İÇİn elektron …
Cevaplayan Tolga Fahri

Kararlı ve kararsız denge nedir ? Kararlı denge,bozulma halinde dışarıdan herhangi bir müdehaleye gerek duymadan kendiliğinden düzelen dengedir. Kararsız denge ise bir kez bozulduğunda dışarıdan müdehale olmadan eski konumuna gelemeyen dengedir. İlgili Kategoriler. İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları
Cevaplayan Ümit Levni

Evrim Ağacı’nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz: Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı giriş yaparak kullanmanız yeterli! Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı’nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte …
Cevaplayan Sinem Sentürk

Kararsız çekirdekler, bazı değişikliklere uğrayarak daha kararlı bir çekirdek oluştururlar. Kararsız elementler doğada bulunduğu gibi, yapay olarak da hazırlanabilirler. Radyoaktif parçalanma yolları, çekirdeğin kararlılık kuşağının üstünde, altında veya ötesinde bulunması durumları için ayrı ayrı incelenecektir.
Cevaplayan Ilknur Kartal

Hidrojen Atomu Oldukça kararsız diğer izotoplar (4H – 7H) laboratuvar koşullarında sentezlenmiştir. H ,98 ile hidrojenin doğada en çok bulunan izotopudur. Bu izotop çekirdeğinde yalnızca bir proton içerdiğinden protium denilmiştir. H ‘hidrojenin diğer kararlı izotopudur.
Cevaplayan Fusun Okyar

2 ve 3 katmanı bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayısını 8 e tamamlamasına oktet kuralı denir.Elektron dizilimini Neon ve Argona benzetmeleridir. Atomların Kararlı Hale Gelmesi. Dublet ve oktet kuralına uymayan atomlar elektron alarak veya elektron vererek kararlı hale gelirler. Bu konu 41324 kez okundu.
Cevaplayan Sefa Aydinlar

29 element nedir? Bakır, periyodik tablonun 4. periyodunun 11. grubunda yer alan bir elementtir. Bakırın atom numarası 29’dir. Bakır, Cu sembolü ile gösterilir ve metaldir. … Bugün periyodik tablo 118 elementten oluşuyor ve bilim insanları kararlı ve süperağır yeni elementler keşfetmeye yönelik araştırmalarına devam ediyor.

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın