Müslümanlardan kırk kişi bir araya geldiyse, onlardan birisi illaki evliyadır

Müslümanlardan kırk kişi bir araya geldiyse, onlardan birisi illaki evliyadır

Şafi mezhebine göre Cuma namazının sıhhat şartlarından birisi

Cuma namazını kılan cemaatin, en azından kırk kişi olması

Buna Sebeb olan Hadisi aradım bulamadim

Hadis şu minvaldeydi

müslümanlardan kırk kişi bir araya geldiyse onlardan birisi illaki evliyadir (yada allah dostudur)
yada onlarin toplam ruhu bir bütün eder (voltrani kurmak gibi) yani simurg (KIRKLAR) demek onlarin ruhu, tamaminin duasi kabul olur, namazi kabul olur, istekleri verilir, onlar hatrina yagmur yagar günes dogar hadisi kayip?

sorular ile islamaiyet sayfasinda buldugum hadisi ben biraz tamamladim

Peygamberimiz buyurdular:

“Ümmetin Ebdalleri kırk kişi olup Onlar sayesinde yağmur yağar, güneş açar, onlar sayesinde düşmana karşı zafer kazanılır ve onlar sayesinde azap uzaklaştırılır.”

(Ahmed b. Hanbel, I/112)

Bu konudaa internet aramlarimda bulabildigim diger hadisler :


Hadiste Peygamberimiz,

“Bu ümmetin Ebdalleri otuzdur. Hepsi de Halilu’r-Rahman gibidir (yani Allah’a olan sevgi ve dostluğunda çok samimidirler). Her ne zaman onlardan biri ölse, Allah onun yerine bir başkasını getirir.”

(Mecmau’z-zevaid, X/62) buyurmuştur.

Diğer bir rivayet de şöyledir.

Hz. Ali (ra) Irak’ta iken, bir gün yanında Şam halkından bahsedildi. Bazıları, onları lanetlemesini istediler.
Bunun üzerine Hz. Ali (ra) Resulüllah (sas)’tan şunları işittiğini söyledi:

“Ebdaller kırk kişi olup Şam’da ikamet ederler. Onlar sayesinde yağmur yağar, onlar sayesinde düşmana karşı zafer kazanılır ve onlar sayesinde Şam halkından azap uzaklaştırılır.”

(Ahmed b. Hanbel, I/112)

“Bu ümmetin içinde İbrahim tabiatı üzere kırk, Musa tabiatı üzere yedi, İsa tabiatı üzere üç, Muhammed (sas) fıtratı üzere bir kişi bulunur. Bunlar derecelerine göre halkın efendisi sayılırlar.”

(bk. Keşfü’l-hafa, l, 24 (35); ayrıca krş. İbn Hanbel, l, 112, V, 322; VI, 316) bir başka örnek hadistir.

Bir başka hadiste Peygamberimiz,

“Allah’ın mahlukları arasında üç yüz Ebdal denilen has veli kulları vardır. Allah onların vesilesiyle hayat verir, öldürür. Onların yüzü suyu hürmetine yağmur yağdırır, belaları def eder.”

(bk. Aclunî, Keşful-Hafa,1/33) buyurmaktadır.


ZÜMRÜDÜ ANKA KUŞU’NUN HİKAYESİ

Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan ve Kaf Dağı’nda yaşayan Zümrüdü Anka, Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Ama içlerinden onu gören olmamış. Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Simurg’un yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı’nın tepesindeymiş. Bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg’un kanadından bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg’un huzuruna gidip, yolunda gitmeyen şeyler için yardım istemeye karar vermişler.

Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce ‘Aşk Denizi’nden geçmişler sonra ‘Ayrılık Vadisi’nden’ uçmuşlar. ‘Hırs Ovası’nı aşıp, ‘Kıskançlık Gölü’ne’ sapmışlar. Kuşların kimisi ‘Aşk Denizi’ne’ dalmış, kimisi ‘Ayrılık Vadisi’nde’ kopmuş sürüden. Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, kimi kıskanıp batmış göle.

Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp; Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış); Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış; Baykuş yıkıntılarını; Balıkçıl kuşu bataklığını özlemiş…

Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vadi ‘Şaşkınlık’ ve sonuncusu Yedinci Vadi olan ‘Yokoluş Vadisi’nde’ bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaf Dağı’na vardıklarında geriye sadece otuz kuş kalmış. Simurg’un yuvasını bulunca ögrenmişler ki ‘Simurg – otuz kuş’ demekmiş. Onların her biri birer Simurg’muş. 30 kuş anlar ki aradıkları kendileridir ve gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.

NEANDARTEL iNSAN YADA iLK iNSANLARIN AĞZINDA 40 DiŞ Mi VARDI

Hz ADEMiN 40 ÇOCUĞU?

NEANDARTEL iNSAN YADA

iLK iNSANLARIN

AĞZINDA 40 DiŞ Mi VARDI

KAFATASI ONDAN MI

ARKAYA DOĞRU UZUN

SiMURG YANi KIRKLAR

ONLAR MI

PS: Almanlar Phonix yada Phönix diye bu horuza diyorlarmış, yani kırk uçan horuz, veya tavukları ile birlikte, bir horuz yani 39 tavuk, birisi evliya (Müslümanlardan kırk kişi bir araya geldiyse, onlardan birisi illaki evliyadır) yani horuz eril erkek, diğerleri dişi tavuk, demek ki daha önceleri, horuzlar da tavuklar da uçabiliyordu…

Derleme Makale

Raşit Tunca

Schrems, 28.10.2022


Kaynaklar

3 ler 5 ler 7 ler

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın