“Allah, Berat gecesi, Mudar kabilesi koyunlarının kıllarından fazla kişiyi bağışlar” Hadisi

“Allah, Berat gecesi, Mudar kabilesi koyunlarının kıllarından fazla kişiyi bağışlar” Hadisi

Allahu Teala şâbanın on beşinci gecesi Mudar kabilesi koyunlarının kılları sayısından fazla kişiyi bağışlar”

Peygamberimiz Buyurdular

“Allah Teâlâ  şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında rahmetiyle tecelli eder ve Mudar kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar”

(Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)

Dikkat : Hadisde bozulma var  orjinlainde “Kelb” Kabilesi deniyor halbuki koyunlu yünlü kabile Mudar Kabilesidir

islam ansiklopedisinde hadis böyle:

Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)


Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber,

“Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur

(İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın