Allah ve Resûlünü, herkesten (ve herşeyden) fazla sevmek Hususundaki hadisler

Allah ve Resûlünü, herkesten (ve herşeyden) fazla sevmek Hususundaki hadisler

ve Ebu Talha’nın(Ta Ha) Hurma Bahçesi Medine’nin en güzel Hurma Bahçesi Hususunda

طٰهٰ  مَٓا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىۙ

Tâ Hâ. Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ…

Tâ, hâ.(Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.

Tâhâ Suresi – 1- 2

Ebû Talha’nın (radıyallahu anh) Mescid-i Saâdet’e yakın, içinde 600 hurma ağacı bulunan kıymetli bir bahçesi vardı ve burayı pek severdi.

“Allah ve Resûlünü, herkesten (ve herşeyden) fazla sevmedikce , gerçekten iman etmiş sayılmazsınız”
(Canınızdan malınızıdan daha çok sevmedikce)

(Bu minvalde Ayet yada Hadis olmaliydi – Yok internet aramamda bulamadim)

Hem canından, hemden malından, bu yolda  kendinden feda eden, tek büyük örnek  Hz. Übade’dir(r.a.) :

Hatta peygamberimzin bu sözünü yada ayeti duyunca,  Übade’nin ne yaptığı hususunda da bir rivayet vardı :
(ÜBADE : Ebu Talha – Talha bin Ubeydullah- Allahın iki kolu – La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah – Uhud savaşında Hz. Resûlullahı korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için)

Peygamberimiz

“En çok neyi seviyorsun ya Übade” deyince

“şu hurma bahçemi” der Übade

bunun üzerine

“Allah ve Resûlünü, herkesten (ve herşeyden) fazla sevmedikce , gerçekten iman etmiş sayılmazsınız”

der  peygamberimizi ve devamında da

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla «birr»e (yani hayrın kemal noktasına) eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir.”

(Âl-i İmrân, 92)


bunun üzerine Übade “Ebu Talha”

“Yâ Resûlâllah! Benim servetim içinde en kıymetli ve bana en sevimli olan, işte şu şehrin içindeki sizin de bildiğiniz bahçemdir. Bu andan itibaren Allâh rızâsı için onu Allâh’ın Resûlü’ne bırakıyorum. İstediğiniz gibi tasarruf eder, dilediğiniz fakire verebilirsiniz.”  dedi.

…..

Bu konuda bulabildiğim diğer Hadisler :

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

Âdil devlet başkanı,

Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

Kalbi mescidlere bağlı müslüman,

Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit,

Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

Tenhâda Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi.”

Buhâri, Ezan 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesâî, Kudât 2

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar:

Allah ve Resûlünü, (bu ikisinden başka) herkesden fazla sevmek.

Sevdiğini Allah için sevmek.

Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.”

(Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67.Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10)

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın