Bilâl-i Habeşî (r.a.) Sesiyle Karanlıkları Aydınlatan Sahabi

Sesiyle KaranlıklarıAydınlatan Sahabi:Bilâl-i Habeşî (r.a.) Taşların dahi dayanamayıp kapkara kesildiği çöl sıcağı öğle vakitlerinde dayanılmaz bir hal…

Mus’ab b. Umeyr (r.a.) Ensarın İlk Öğretmeni

Ensarın İlk Öğretmeni:Mus’ab b. Umeyr (r.a.) İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman b. Avf önündeki iftar…

Zeyd b. Hârise (r.a.) Allah Resûlü’nün Manevi Evladı

Allah Resûlü’nünManevi Evladı:Zeyd b. Hârise (r.a.) Hârise b. Şerâhîl her yerde oğlunu arıyor bir türlü bulamıyordu. Henüz…

Esmâ bint Ebû Bekir (r.a.) İki Kuşak Sahibi

İki Kuşak SahibiEsmâ bint Ebû Bekir (r.a.) O babasının kızı idi. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir……

Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.) Arayıştan Arınışa

Arayıştan Arınışa:Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.) Yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfâr kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündeb b….

Abdurrahman b. Avf (r.a.) Varlık İmtihanında Faziletli Bir Yiğit

Varlık İmtihanındaFaziletli Bir Yiğit:Abdurrahman b. Avf (r.a.) Medine’ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu….

Abdullah b. Ömer (r.a.) Geceyi Secdesiyle Aydınlatan Sahabi

Geceyi SecdesiyleAydınlatan Sahabi:Abdullah b. Ömer (r.a.) Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde, çölün…

Ümmü Ma’bed (r.a.) Peygamberi En Güzel Anlatan Kadın

Peygamberi En GüzelAnlatan Kadın:Ümmü Ma’bed (r.a.) Mekke ile Medine arasında, kızgın kumlar üzerinde, kızgın güneşin altında küçük…

İbn Ümmü Mektûm (r.a.) Karanlık Dünyasını İmanın Nuruyla Aydınlatan Sahabi

Karanlık Dünyasını İmanınNuruyla Aydınlatan Sahabi:İbn Ümmü Mektûm (r.a.) Sahabenin önde gelenleri gibi onun hakkında sayfalar dolusu bilgi…

Ümmü Süleym (r.a.) Ensarın Seçkin Hanımlarından

Ensarın Seçkin Hanımlarından:Ümmü Süleym (r.a.) Bitmek bilmeyen savaşlarla yıkık dökük bir harabeye dönen Yesrib şehrinin sakinleri düşmanlıklardan,…

Ebû Talha (r.a.) Medineli Fedakâr Sahabi

Medineli Fedakâr Sahabi:Ebû Talha (r.a.) Zaman hilalden dolunaya doğru akarken ay değildi sadece tamamlanan. Kum saatinden akan…

Enes b. Mâlik (r.a.) Resûlullah’ın Hizmetkârı

Resûlullah’ın Hizmetkârı:Enes b. Mâlik (r.a.) Resûlullah’ın huzuruna çıktığında henüz on yaşındaydı. Okuma yazma bilen, zeki ve yetenekli…

Sa’d b. Muâz (r.a.) Hayrın Anahtarı Gönüller Sultanı Yiğit Sahabi

Hayrın AnahtarıGönüller SultanıYiğit Sahabi:Sa’d b. Muâz (r.a.) Sabah namazını kıldırdıktan sonra telaşla mescidden çıktı Allah Resûlü. Gece…

Esmâ bint Umeys (r.a.) İki Hicret Sahibi

İki Hicret SahibiEsmâ bint Umeys (r.a.) Kalp, imanla tanıştığında bütün korkuları reddediyor ve iman dolu cesur bir…

Havle bint Sa’lebe (r.a.) Şikâyetini Allah’a Duyuran Kadın

Şikâyetini Allah’a Duyuran Kadın:Havle bint Sa’lebe (r.a.) Medineli hanım sahabilerden Havle bint Sa’lebe, kendisi gibi Hazrec kabilesine…

Muâz b. Cebel (r.a.) Âlimlerin Öncüsü Fakih Sahabi

Âlimlerin ÖncüsüFakih Sahabi:Muâz b. Cebel (r.a.) Elçiler Yılı olarak anılan hicretin dokuzuncu yılıydı. Medine’ye gelen heyetler içerisinde…