Etiket: Ashabi Kiram

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Allah’ın Dostunun Dostu

Allah’ın Dostunun Dostu:Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Lât, Menat ve Uzza’nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı…Güneşin yaktığı…

Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu Fetih, Hicreti Zafer, Yöneticiliği Rahmet

Hz. Ömer (r.a.):“Müslüman Oluşu Fetih, Hicreti Zafer, Yöneticiliği Rahmet” Mekke’de zorlu geçen günlerdi. Allah Resûlü peygamberlikle görevlendirildiği…

Ali (r.a.) Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini

Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini:Ali (r.a.) Yeryüzünün en saadetli hanesi… Kâinatın Efendisi’nin sakini olduğu hane, hâne-i saâdet… Ve…

Hz. Hatice (r.a.) Hâne-i Saâdetin Unutulmaz Hanımefendisi

Hâne-i Saâdetin Unutulmaz Hanımefendisi:Hz. Hatice (r.a.) 556 yılında, Kureyş Kabilesi’nin önde gelen isimlerinden Huveylid’in kızı olarak Mekke’de…

Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Babasının Annesi

Babasının Annesi:Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Risaletten yaklaşık bir yıl önceydi. Zeyneb, Rukiyye ve Ümmü Külsûm’un ardından Muhammedü’l-Emîn,…

Hz. Âişe (r.a.) Resûlullah’ın Sevgilisi

Resûlullah’ın Sevgilisi:Hz. Âişe (r.a.) O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden… Damlardı ayın şavkı…

Ümmü Seleme (r.a.) İslam’a Adanmış Bir Ömür

İslam’a Adanmış Bir Ömür:Ümmü Seleme (r.a.) “Kimin başına bir musibet gelir de Allah Teâlâ’nın emrettiği gibi ‘Biz…

Safiyye bint Huyey (r.a.) Eşi Muhammed, Babası Harun, Amcası Musa

Eşi Muhammed,Babası Harun,Amcası Musa:Safiyye bint Huyey (r.a.) Allah Resûlü’nün Medine’ye hicretinin ardından şehrin eski sakinlerinden olan Yahudiler…

Zeyneb bint Cahş (r.a.) Resûlullah’a En Çabuk Kavuşan Kıymetli Validemiz

Resûlullah’a En Çabuk KavuşanKıymetli Validemiz:Zeyneb bint Cahş (r.a.) Allah Resûlü’nü kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de…

Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Zü’l-hicreteyn

Zü’l-hicreteyn:Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Habeşistan’da, ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu…

Bilâl-i Habeşî (r.a.) Sesiyle Karanlıkları Aydınlatan Sahabi

Sesiyle KaranlıklarıAydınlatan Sahabi:Bilâl-i Habeşî (r.a.) Taşların dahi dayanamayıp kapkara kesildiği çöl sıcağı öğle vakitlerinde dayanılmaz bir hal…

Mus’ab b. Umeyr (r.a.) Ensarın İlk Öğretmeni

Ensarın İlk Öğretmeni:Mus’ab b. Umeyr (r.a.) İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman b. Avf önündeki iftar…

Zeyd b. Hârise (r.a.) Allah Resûlü’nün Manevi Evladı

Allah Resûlü’nünManevi Evladı:Zeyd b. Hârise (r.a.) Hârise b. Şerâhîl her yerde oğlunu arıyor bir türlü bulamıyordu. Henüz…

Esmâ bint Ebû Bekir (r.a.) İki Kuşak Sahibi

İki Kuşak SahibiEsmâ bint Ebû Bekir (r.a.) O babasının kızı idi. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir……

Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.) Arayıştan Arınışa

Arayıştan Arınışa:Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.) Yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfâr kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündeb b….

Abdurrahman b. Avf (r.a.) Varlık İmtihanında Faziletli Bir Yiğit

Varlık İmtihanındaFaziletli Bir Yiğit:Abdurrahman b. Avf (r.a.) Medine’ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu….