Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 14.Bölüm

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 14.Bölüm Hicretin Onuncu Senesi Hazret-i İbrahim’in Vefatı Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayının onuncu günü, Salı. Peygamber Efendimizin mübârek kalbi,…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 15.Bölüm

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 15.Bölüm Veda Haccı Hicretin 10. senesi, Zilhicce ayı. (Milâdî, Mart 632.) Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin onuncu yılının Zilkàde ayında…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 16.Bölüm

Peygamberimiz Hz Muhammedin Medinedeki Hayatı – 16.Bölüm Vefatı Peygamberimizin hastalanması Bu emri verişinden bir gün sonra âniden hastalandı. Fakat, cihad için yola çıkacak ordunun hazırlığından…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-12

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-12 Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler III Ebû Tâlip teklifi reddetmedi. Ancak yalnız gidemezdi. Gitmek de…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-11

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-11 Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler II Peygamberimizin Sütanneye Verilmesi Efendisine kavuşan kâinat artık şendi. Beşeriyetin…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-10

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-10 Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler Resûl-i Ekrem Efendimizin Pâk Nesebleri Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz….

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-9

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-9 Kısır keçinin süt vermesi Fahr-i Âlem Efendimiz beraberindekilerle üçüncü uğrak yerleri olan Kudeyd mevkiine geldiler. Orada oturan Ebû…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-8

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-8 Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti Medine’ye Hicretin Başlaması Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-7

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-7 Bu temsilcilerin hepsi de Medine’nin ileri gelen, hatırı sayılır kimseleri ve okuma yazmasını bilen âlim zâtlardı. Peygamber Efendimiz…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-6

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-6 İsrâ ve Mi’raç Mu’cizesi Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-5

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-5 Şakk-ı Kamer Mu’cizesi Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden bir çok mu’cizeye şâhid oldukları halde, yine…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-4

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-4 Müşriklerin Yeni Tertipleri Ebû Tâlib’e şikayet Başvurulan tertip, eziyet ve işkencelerin hiç biri Resûl-i Ekrem Efendimizi İslâmı tebliğ…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-3

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-3 ALENÎ DÂVET Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması Peygamberliğin İlânı ve Davetin Birinci Safhası Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı…

DEVAMINA BAK
Posted in DiNi Hz. MUHAMMED

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-2

Peygamberimiz Hz Muhammedin Kırk Yaşından Sonraki Hayatı-2 İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler İlk Müslüman: Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle…

DEVAMINA BAK