Efsane1Türk Board

Tam Versiyon: istiaze Dua Evradı Kötlüklerden Allaha Sığımak için Dua 3 Bölüm
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

[Resim: Karoglanin_istiaze-Duasi.png]

istiaze dua evradi kötlüklerden allaha siginmak icin dua

istiaze Evradi 1

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Emenerrasulu bima ünzile ileyhi min rabbihi vel müminun küllün emene
billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuluh,la nüferrigubeyne ehadin
min rusulih. Ve galu semi na ve eata na gufraneke rabbena ve ileykel
masiyr. La yükellifullahu nefsen illa vüs ahe lehe ma kesebet ve aleyhe
mektesebet. Rabbena la tüahizna innesine ev ahta na.Rabbena vela tahmil
aleyna isran kema hameltehu alellezine min gablina,Rabbena vela
tuhammilna ma la ta gatelena bih,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyne,

vağfu anna vağfirlenaVerhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmin neffasatil ukadiyn,

vağfu anna vağfirlenaVerhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kaşifiyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keazibiyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafiliyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil yüraun

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil atiliyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazarel hainiyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel münaziriyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel muacciliyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü

vağfu anna vağfirlena

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve hizbühü


istiaze Evradi 2


Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasikiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavminneffasatil ukadiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil vahişiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kaşifiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keazibiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafilun

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil yuraun

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil

a tiliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil

bahilliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazarel hainiyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil müseyyi iyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel nazerel münaziriyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel muacciliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid deccal ve hizbühü

istiaze Evradi 3


Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müşrikiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil münafikiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil fasikiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müfsidiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müsrifiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil mücrimiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hasidiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil aduvviyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil sahiriyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmin neffasatil ukadiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil zalimiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil vahişiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kaşifiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil keazibiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil gafilun

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil yüraun

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel amelil atiliyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel amelil bahiliyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna ales seyyietil müseyyiiyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alen nazerel münaziriyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel acelel muacciliyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alettecavezel mütacaviziyn

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmid deccal ve hizbühü


Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmenirrahim

Gul euzu birabbil felak min şerri ma halak ve min şerri ğasigin iza
vekab ve min şerri neffesati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased


Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmenirrahim

Gul euzu birabbinnas melikinnas ilahinnas min şerril vesvasil hannes ellezi yüvesvisu fi sudurinnas minel cinneti vennas

Amiyne velhamdülillahi rabbil alemiyne elfatiha maasalavat

„inteha istiaze Evradı”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 6 KASIM 2011 Salı
Original Kar©glan


ابنا أ من الكران كرىم راشد طنج